Vad gör en fastighetsmäklare?

att köpa ett hem är förmodligen den största investeringen du någonsin kommer att göra. Förutom att hyra en fastighetsmäklare för att förhandla om transaktionen, kan du överväga en fastighetsadvokat att vägleda dig genom den rättsliga processen. Fastighetsadvokater är specialiserade på frågor som rör egendom, från transaktioner till hantering av tvister mellan parter.

Fastighetsadvokater: en översikt

många stater kräver att en fastighetsadvokat är närvarande vid stängning., Även om din stat inte kräver en, kanske du vill ha en fastighetsmäklare att vara där för dig. En fastighetsmäklare kommer att representera dina intressen vid stängning. De kommer att granska allt pappersarbete i förväg och ge råd om eventuella problem eller utelämnanden med dokumentationen.

de flesta fastighetsadvokater tar ut en timavgift för tjänster, även om vissa tar ut ett schablonbelopp. Advokaten berättar det. Vanligtvis är intervallet $ 150 till $ 350 per timme, eller en fast avgift på $ 500 till $ 1,500.,

viktiga Takeaways

  • en fastighetsadvokat förbereder eller granskar alla dokument som är undertecknade vid stängning av ett fastighetsköp.
  • advokaten är då närvarande vid stängningen för att representera köparens (eller säljarens) intressen.
  • fastighetsrätt är en fråga för statliga och lokala jurisdiktioner.

vilken fastighetslag omfattar

fastighetslag omfattar köp och försäljning av fastigheter, vilket betyder mark och eventuella strukturer på den., Det omfattar också juridiska frågor som rör allt som är knutet till fastigheten eller strukturer, såsom apparater och inventarier.

8

antal stater som kräver att advokater övervakar fastighetstransaktioner.

advokater som är specialiserade på fastigheter säkerställer att lämpliga förfaranden följs vid förvärv eller försäljning av egendom. De kan också vara oroade över hur en egenskap är planlagd för användning. Fastighetsrätt omfattar gärningar, fastighetsskatt, fastighetsplanering, zonindelning och titlar.,

fastighetslagar varierar beroende på stat och kommun. Advokater måste vara licensierade att öva i den stat där transaktionen äger rum, och måste hålla sig à jour med någon stat eller lokal utveckling som kan påverka en transaktion.

advokatens ansvar

en fastighetsadvokat är utrustad för att förbereda och granska dokument som rör köpeavtal, hypotekslån, titeldokument och överföringsdokument.

en fastighetsadvokat som anställts för att hantera en transaktion kommer alltid att delta i Stängningen med köparen., Stängning är när pengarna betalas och titeln överförs. Advokaten är där för att säkerställa att överföringen är laglig, bindande och i kundens bästa intresse.

vid köp av en fastighet kan fastighetsadvokaten och personalen förbereda dokument, skriva titelförsäkringar, fullständiga titelsökningar på fastigheten och hantera överföringen av medel för köpet. Om köpet finansieras är advokaten ansvarig för pappersarbete som federal HUD-1-formuläret och relaterad överföring av medeldokumentation för köparens långivare.,

i händelse av en fastighetstvist, såsom kedja av titel, lot line problem, eller andra frågor som rör kontrakt, advokaten kommer att lösa problemet.

en fastighetsmäklare kan också tillhandahålla juridisk representation för antingen en köpare eller en säljare när en tvist hamnar i en rättssal. Fastighetsåklagaren erhåller fakta från båda sidor av tvisten och försöker få dem till en resolution. Detta kan innebära att anställa en besiktningsman eller titel företag att arbeta igenom detaljerna.,

kvalifikationer

liksom alla jurister har en fastighetsadvokat tjänat en juristexamen, som vanligtvis tar tre års studier för en heltidsstudent. De har också klarat State bar examen administreras av den stat där de utövar. Utbildning för fastighetsrätt kan börja med valbara kurser och praktikplatser under law school, och kan fortsätta efteråt med en certifiering i fastighetsrätt.,

när du behöver en fastighetsmäklare

som noterat, vissa stater kräver en fastighetsmäklare för att övervaka fastighetstransaktioner och vara närvarande vid stängning. Dessa ”advokat stängning stater” är Connecticut, Delaware, Georgia, Massachusetts, North Carolina, Rhode Island, South Carolina och West Virginia. Andra stater anses ”advokat Titel yttrande stater,” vilket innebär att en advokat är skyldig att certifiera Titel. Dessa stater är Alabama, Louisiana, Mississippi, North Dakota, Oklahoma, South Dakota och Wyoming., Fyra stater-Illinois, New Jersey, New York och Ohio—inte kräver fastigheter advokater, men de är vanligtvis inblandade i transaktioner enligt lokala anpassade och praxis.

om du inte bor i någon av dessa stater är det upp till dig om du vill anställa en advokat. Det kan bero på ditt förtroende för din egen kunskap om ins och outs av fastigheter lag. Hyra en är verkligen värt att överväga om du försöker navigera en särskilt skumma eller komplexa situation som en avskärmning eller en kort försäljning.,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *