Vad Gör Byggare Risk Försäkring På Min byggarbetsplats?

byggare försäkring är något som varje byggare och projektinvesterare behöver för att skydda sin investering. Från banbrytande till färdigställandet är det omöjligt att förutsäga vilka faror som kan påverka ditt byggprojekt. Det är därför det är viktigt att ha rätt konstruktion risk försäkring.,

oavsett om du står inför anställdas skador, oväntade väderkatastrofer, eller till och med stöld, kommer din omfattande byggare ansvarsförsäkring skydda alla parter under den långa byggprocessen.

skador på byggarbetsplatsen

den primära fördelen konstruktion risk försäkring ger är skador täckning på byggarbetsplatser som orsakas av ett antal namngivna faror. Dessa inkluderar vanligtvis skador orsakade av brand, orkan, tornado, blixt, hagel och andra väderhändelser eller naturkatastrofer., Många politik täcker också vindskador om det inte är nära Texas kusten. Golvskador är vanligtvis inte omfattas av en grundläggande byggare ansvarsförsäkring och måste köpas via National Flood Insurance Program (NFIP).

stöld och Vandalism

under ett byggprojekt kan skyddet av webbplatsen tillsammans med ditt material och din utrustning bli en utmaning. Skulle du vara ett offer för skadlig vandalism eller stöld av byggmaterial om lager på webbplatsen eller redan installerat, kommer din byggare försäkring täcker förlusten.,

vissa policyer täcker även skador på eller stöld av verktyg, utrustning och arbetsfordon. Var noga med att bekräfta detaljerna om vilken typ av stöld som omfattas, eftersom många policyer utesluter anställd stöld eller stöld av verktyg, vilket måste täckas separat.

olyckor och skador på plats

byggarbetsplatser kan vara farliga platser, även för dem som är ordentligt utbildade för att arbeta på sådana platser. Tack och lov, konstruktion risk försäkring täcker dig för olyckor som inträffar på byggarbetsplatsen., Om en anställd är skadad eller någon som besöker webbplatsen har en olycka, rätt byggare ansvarsförsäkring kommer att täcka dessa incidenter, skydda entreprenörer och projektägare.

vissa juridiska avgifter

utöver ovanstående förmåner täcker de flesta byggare försäkringar också de juridiska kostnader som kan uppstå när täckta faror påverkar projektet. Detta kan omfatta stämningar på grund av missade tidsfrister till följd av skador på projektet under konstruktion samt andra rättsliga åtgärder mot en byggare eller ägare på grund av en täckt förlust., Förtydliga med din byrå om vilka specifika juridiska avgifter din policy täcker och om du behöver ytterligare rättslig ansvarstäckning. Din allmänna ansvarsförsäkring kan ge vissa fördelar mot rättsliga åtgärder.

även om varje policy är annorlunda och är skriven baserat på det enskilda projektet, är byggriskförsäkring viktigt och något som varje upphandlande företag och projektägare ska bära., Med tanke på de många saker som kan gå fel under ett byggprojekt, omfattande byggare försäkring och byggare ansvarsförsäkring erbjuder viktig ekonomisk och juridisk täckning. Detta väsentliga skydd kommer att se dina projekt till slut, oavsett vad som kan inträffa under processen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *