Vad betyder ”lita på Herren av hela ditt hjärta” i Ordspråksboken 3:5?

”lita på Herren med hela ditt hjärta” – innebörden av Ordspråksboken 3:5

Ordspråksboken 3:5 är en av de mest kända verserna i Bibeln. ”Lita på Herren av hela ditt hjärta och luta dig inte mot din egen förståelse.”Ändå verkar det finnas en uppenbar fråga för läsaren. Vad betyder det att lita på Herren av hela ditt hjärta”?

”lita på Herren…”

låt oss titta på några av terminologin som används i Ordspråksboken 3:5. Ordet ”förtroende” här innebär förtroende eller säkerhet., Det är ett koncept som är förknippat med fasthet eller något som är solidt eller säkert, enligt den hebreiska-grekiska studiebibeln. Helt enkelt sagt kan vi sätta vårt förtroende eller vår säkerhet i HERREN Eftersom vi vet att han kan lita på. Det är just därför Hebreerbrevet 11:1 säger att förtroende, eller vår tro på Gud har ” substans.”

vi får det. Vår Gud är verklig-och han är verkligen allsmäktig, och han är absolut kärleksfull. Vi kan absolut lita på honom. Han har substans. Hans ord och hans löften är säkra. Vi kan och litar på honom.,

”…med hela ditt hjärta…”

ordet ”hjärta” i Ordspråksboken 3:5 är ett gammalt engelskt koncept som användes för att hänvisa till hela personens styrande centrum. Hjärtat sågs som centrum för en persons vilja, sinne och känslor. Det betyder inte det fysiska, livsuppehållande organet som fördelar blodflödet i hela kroppen. När Bibeln använder denna term ”hjärta” indikerar det vanligtvis livets kontrollcenter.

det för oss till ordet ”alla”.”En gammal kliché passar denna vers,” betyder allt; och det är allt ”betyder”.,”Tanken på att lita på Herren” av hela vårt hjärta ” lägger till några kvantitativa detaljer i vår tro.

När någon använder frasen ”med hela ditt hjärta” betyder det att det inte finns mer utrymme för någon eller något annat. I åratal har några Kristi efterföljare uppmuntrat andra att bli ” utsålda för Kristus.”Vad som förstås av den frasen var om någon utsåldes i sin tro på Kristus skulle det inte finnas mer utrymme att älska eller lita på någon eller något annat.

det är i fokus för uttalandet, ” lita på Herren med hela ditt hjärta.,”Det betyder att vi har satt vår tro och förtröstan ensam på Herren och Frälsaren Jesus Kristus. Vi har gett honom hans rättmätiga anspråk på tronen i våra liv och det finns inget utrymme för någon eller något annat att ha den platsen i våra liv.

”…och luta dig inte på din egen förståelse.”

den sista halvan av ordspråken 3:5, (”och luta dig inte på din egen förståelse”) hjälper oss att förstå de verkliga konsekvenserna av ordet ” alla.”Om vi ger Herren fullständig befallning över våra liv, då vi inte kommer att förlita sig eller beroende av vår” egen förståelse.,”Vi kommer att lita på honom för allt och inte försöka lista ut saker eller få saker att fungera på egen hand.

vad Nya testamentet säger om att lita på Herren

Lägg märke till vad Bibeln säger i Romans 10: 9, ” Om du bekänner med din mun Jesus som Herre och tror på ditt hjärta att Gud höjde honom från de döda, kommer du att bli frälst.”(NASB) läsarna av denna teologiskt viktig bok uppmuntrades att bekänna Jesus som Herre.”De skulle ge honom absolut kontroll över sina liv. De erkände att Jesus verkligen är Herre – med kraft och auktoritet att vara ansvarig., De gav sina liv och sina hjärtan helt till honom.

nästa fras i den versen gör det klart. Läsarna instruerades att ” tro på ditt hjärta.”Deras svar var att vara en av fullständig och fullständig tro eller tillit till Jesus som Herre genom att tro eller lita på evangeliets budskap om goda nyheter att han var den uppståndne Kristus. (Se 1 Kor 15:1-4.) Resultatet av detta beslut är att de skulle ” räddas.,”Men det är mycket mer än en flykt från helvetet, Det är ett liv att låta Kristus vara herre över våra liv och lita på honom med allt vi har. Det lever ett utsålt liv för honom.

Vad är praktiska sätt att lita på Herren av hela ditt hjärta?

här är några praktiska åtgärder för människor att lära sig vad det innebär att lita på Herren med alla sina hjärtan.

1. Sätt din tro och lita på Herren Jesus Kristus som din egen personliga frälsare.

det första steget mot att lita på Herren med alla våra hjärtan är att acceptera hans fria gåva av evigt liv., Jesus Kristus betalade det ultimata priset för våra synder. Priset var Kristi blod på korset för oss. (Se 1 Peter 1: 18-19.)

det här är vad Kristus berättade för den religiösa ledaren i den välbekanta versen, John 3:16, ”Ty Gud älskade världen så att han gav sin enfödde Son, att den som tror på honom inte skall förgås utan ha evigt liv.”Det engelska ordet ”tror” här innebär att vi sätter vårt fulla förtroende för honom. Vi kan lita på Herren av alla våra hjärtan eftersom han är den enda som kan ge evigt liv.

2., Lev ett liv av kapitulation till Kristus som Herre och mästare i ditt liv.

det största hindret för att lita på Herren av alla våra hjärtan kommer förmodligen att vara en önskan att leva för oss själva istället för Herren. Romans 12:1-2 kan hjälpa oss att förstå varför denna överlämnande till Kristus är så viktig:

” därför uppmanar jag er, bröder, genom Guds barmhärtighet, att presentera era kroppar ett levande och heligt offer, acceptabelt för Gud, vilket är ert andliga tjänande av dyrkan., Och bli inte överensstämmande med denna värld, utan förvandlas genom förnyelsen av ditt sinne, så att du kan bevisa vad Guds vilja är, det som är gott och acceptabelt och perfekt.”

det är absolut nödvändigt för alla troende att vara” levande offer”, sätta oss på offrets altare och låta Kristus vara på tronen i våra liv som Herre. Om vi ska lita på Herren av alla våra hjärtan, kommer vi att ge oss helt och förbehållslöst till honom.

3. Håll dig nära Herren och låt honom fortsätta bygga din tro på honom.,

Romans 10:17 berättar den verkliga källan till vår förmåga att lita på Herren med alla våra hjärtan, ”så tro kommer från att höra och höra med Kristi ord.”Gud själv är källan till detta förtroende och han ger det genom sitt ord. Om vi vill lita på honom av alla våra hjärtan, kommer vi att göra ett åtagande att studera hans ord och följa hans riktning. (Se Jakob 1: 22.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *