vad anses vara en hög Emod, EMR eller erfarenhet modifiering takt? – Hur vet jag det?

hur kan du berätta om din Emod, EMR eller erfarenhet Modifieringsfrekvens är för hög? Jag blev nyligen frågad denna stora arbete comp fråga av en klient som begrundade hans ständigt ökande erfarenhet Mod takt och trodde att jag kunde kasta lite ljus på ämnet.,

för att gå vidare måste du förstå vem vad och varför erfarenhet betyg och hur det är ansökan till en arbetsgivare arbetstagare comp politik påverkar premien. Men det allra första du måste veta är att erfarenhet rating av en arbetstagare comp politik är specifik för varje enskild arbetsgivare.

en erfarenhetsvärderingsformel, de faktiska beräkningarna som utvecklar ett arbetsgivaremod eller XMod i Kalifornien, körs på varje enskild arbetsgivare som kvalificerar sig för erfarenhetsbetyg., I ett nötskal tar erfarenhetsvärderingsformeln hänsyn till en arbetsgivares fordringar (förluster både betalda och reserverade), storleken på verksamheten (genom användning av löner som en faktor) och klassificering av verksamheten (vissa formelfaktorer är klassificeringsspecifika) för att fastställa en arbetsgivare förväntade förluster. Det jämför sedan de förväntade förlusterna med de faktiska förlusterna som uppstått under vad som kallas en erfarenhetsperiod, vanligtvis en treårsperiod, för att utveckla Erfarenhetsmodifieringsgraden. Denna hastighet presenteras som en faktor med en neutral av 1,00., En arbetsgivarpremie multipliceras sedan med EMR eller Emod för att komma med den modifierade premien, eller vad arbetsgivaren betalar för täckning.

allt över 1,00 är känt som en debiteringsfaktor. Allt mindre är känd som en kredit faktor. Här är ett exempel:

 • säg att en arbetsgivare inte har haft några anspråk under sin erfarenhetsperiod och deras EMR eller Emod är en kreditfaktor på 0,85. Hans omodifierade premie är $ 100,000. Hans modifierade premie, den premie han skulle betala, är då $ 100,000 x .085 = $85,000.,
 • en annan arbetsgivare i samma företag med samma lön och samma omodifierade premie men som har haft många fordringar under sin erfarenhetsperiod har en EMR-debiteringsfaktor på 1,25. Hans modifierade premie är då $ 100,000 x 1.25 = $ 125,000.

i vårt exempel har den första arbetsgivaren belönats för en ren säkerhetsrekord, inga anspråk eller förluster, med en stor Emod medan den andra arbetsgivaren betalar $40,000 mer i premium än sin konkurrent. Ser du hur det fungerar?

hur kan du berätta om du har en Modifieringsfrekvens med hög erfarenhet?, Du måste se till din specifika bransch för den genomsnittliga arbetsgivarupplevelsen. Och då tror jag att du måste svara på dessa frågor:

 • hög jämfört med vad? Om du jämför med ditt branschgenomsnitt, vilket kommer att vara 1.00, kan någon Emod över 1.00 anses vara hög. Om du jämför med de bästa artisterna inom din bransch, som kan ha mycket låga mods, kan en 1.00 anses vara hög.
 • jämfört med din egen prestation? Kom ihåg att erfarenhetsbetyg är specifikt för varje enskild arbetsgivare och deras specifika omständighet. Inga två arbetsgivare har samma erfarenhet., Så kanske en bättre fråga är hur jag utför mot mig själv? Om ditt företag tidigare upprätthöll fordringar och förluster som körde upp din EMR i debiteringsintervallet, över 1.00, och nu på grund av förbättrade säkerhetsprogram och mer due diligence från din sida har du förbättrat det till en kreditmod, kan du överväga din prestanda acceptabel och den mod du har som förbättrad.

Här är några fler frågor:

 • är din erfarenhet modifiering hastighet utom kontroll?
 • uppmärksammar du kostnadsdrivrutinen för din EMR, påståenden?
 • är du involverad i anspråksprocessen?,
 • får du svaren på frågor du frågar om din EMR och hur påståenden påverkar din premie?

tyvärr svaret på denna fråga verkar vara bara fler frågor! Men här är take away:

 • Erfarenhetsbetyg är specifikt för varje enskild arbetsgivare;
 • 1.00 Mod är genomsnittet för din specifika bransch;
 • varje påstående kommer att påverka din EMR;
 • din EMR kommer att påverka den premie du betalar.,

var noga med att besöka vår hemsida för Gratis information om arbetarkompensationsfrågor, för att lära dig hur arbetarkompensation fungerar och åtgärder du kan vidta för att förbättra prestandan för ditt arbetarkompensationsprogram. Och om du har problem med din erfarenhet Modifieringsfrekvens, kontakta vårt kontor för hjälp!

hoppas att detta hjälper dig!

Tack!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *