Vad är olika inverkan?

Definition av olika effekter:

i samband med anställning uppstår olika effekter när medlemmar i en skyddad grupp eller minoritet (t.ex. en viss ras, kön etc.) får ogynnsamma anställningsbeslut (t.ex. inte anställs) oftare än en annan icke-minoritetsgrupp. Några exempel på skyddade grupper är ras, religion, nationellt ursprung, ålder, kön, graviditet, funktionshinder, genetik och veteranstatus.,

Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) förbjuder diskriminering av dessa skyddade klasser i sysselsättningsbeslut. EEOC anger att alla kriterier som används för att välja ut anställda inte bör diskriminera enbart på grundval av medlemskap i någon av dessa skyddade grupper.

olika effekter, även känd som negativa effekter, är en form av indirekt och ofta oavsiktlig diskriminering där vissa anställningskriterier oproportionerligt gynnar vissa grupper jämfört med andra grupper., Nästan varje urvalsmetod som används av arbetsgivare ger dock en viss olikartad effekt eftersom varje oproportionerligt utesluter medlemmar i en skyddad grupp. Grundläggande urvalskriterier som bakgrundskontroller, kreditkontroller, arbetslivserfarenhet, prov före anställning och minimikrav på utbildning kan leda till olika effekter. Att använda dessa kriterier i anställningsprocessen är dock lagligt så länge det är jobbrelaterat och förenligt med affärsbehov.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *