the Former och the Ladder or Ascension and a Cinchin’ (primär Titel)

© Virginia Museum of Fine Arts, Richmond, om inte annat anges. Vissa rättigheter förbehållna. Användning av text och bilder i vilken VMFA innehar upphovsrätten är tillåten, med fördelning enligt villkoren i Creative Commons-Licens (CC BY-NC).,

upphovsrätt och andra äganderätter till material på denna webbplats kan innehas av andra individer eller enheter än eller utöver VMFA. Museet garanterar inte att användningen av material som visas på denna webbplats inte kommer att inkräkta på tredje parts rättigheter, såsom konstnärer eller konstnärers arvingar som innehar rättigheterna till dessa verk. Det är ditt ansvar att bestämma och tillfredsställa upphovsrätt eller andra användningsrestriktioner innan du kopierar, överför eller använder andra skyddade föremål utöver det som tillåts av ”rättvis användning”, eftersom en sådan term förstås enligt United States Copyright Act.,

bilder som endast presenteras som miniatyrer skyddas av upphovsrätt och är inte tillgängliga för nedladdning. Public domain bilder hämtade från vmfa webbplats bör krediteras: ”bild artighet av Virginia Museum of Fine Arts.”Ytterligare bildtext information är försedd med den nedladdade bildfilen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *