Texas Limited fullmakt Form

Texas Limited fullmakt Form ger ett sätt för dig att ge någon (som du litar på) befogenhet att agera för din räkning och i ditt ställe för en förutbestämd transaktion. Denna blankett kan skräddarsys för att endast gälla en begränsad transaktion eller en viss tidsram. När du beskriver situationen för vilken du vill att din representant ska agera, se till att det är tydligt och koncist så att det inte finns några frågor om vad du menade när du skrev det.,

1 – pappersarbetet för att utse begränsade befogenheter i Texas finns på denna sida

korrekt dokumentation kommer att krävas vid delegering av begränsad eller specifik myndighet över en Huvudmans angelägenheter till en advokat i själva verket. Hämta pappersarbetet på den här sidan genom att välja en av knapparna under mallens förhandsgranskningsbild

2-förse denna delegations organ med den Information som krävs för att leverera auktoritet

huvudområdet för detta pappersarbete kommer att behöva några grundläggande men avgörande fakta som tillhandahålls i de tomma utrymmena den innehåller., Namnet på den huvudansvarige som bemyndigar en Agent med hans eller hennes auktoritet bör anges i det första tomma utrymmet. utöver sitt namn ska huvudmannens fullständiga bostadsadress registreras på den andra tomma raden. nästa del av detta dokument skall uppmärksamma befullmäktigat ombud., Dokumentera den här enhetens första, mellersta och efternamn på det tredje tillgängliga utrymmet därefter fyller du i den aktuella gatuadressen och telefonnumret i områdena ”adress” och ”telefon”det slutliga kravet på utarbetandet av detta pappersarbete kommer att vara en formell förklaring om exakt vad huvudmannen tillåter att advokaten faktiskt gör i hans eller hennes namn., Denna information måste tillhandahållas på de tre tomma raderna som presenteras på de tomma raderna under orden ”… endast följande handlingar för min räkning ”

3 – en verifierbar signatur från huvudmannen krävs för att detta pappersarbete ska slutföras

längst ner på denna sida, i slutet av deklarationsdeklarationen har huvudmannen levererats ett Signaturområde som endast han eller hon kan uppfylla. Den sista meningen här (”undertecknat detta…”) innehåller tre områden där huvudmannen kan dokumentera det officiella datumet han eller hon undertecknar detta dokument., Han eller hon ska registrera detta som en tvåsiffrig kalenderdag, ett månads namn och ett tvåsiffrigt kalenderårsignaturen måste underteckna sitt namn till detta pappersarbete. Linjen ”signatur” har placerats under uttalandet om Signaturdatum ovan. Huvudmannen måste underteckna denna rad på det rapporterade datumet, om och endast om det har slutförts korrekt och eventuella nödvändiga bilagor är närvarande. Notarius Publicus kommer att leverera alla objekt som begärs av resten av detta pappersarbete. Hans eller hennes handlingar kommer att notarisera Huvudtecknandet.,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *