Sonatacykel

inom musikteori avser termen Sonatacykel layouten av ett flerrörelsearbete där rörelserna är igenkännliga i formerna för traditionen med klassisk musik. Det skiljer sig från termen cyklisk form genom att det inte finns något förenande motiv eller tema som används i alla rörelser. Standard sonata-cykeln har fyra rörelser, uppdelade enligt följande:

första Movemetedit

den första rörelsen är per definition skriven i sonataform, i ett snabbt tempo (allegro) och i hemnyckeln för den övergripande delen., Denna rörelse kan också kallas sonata-allegro.

andra Movemetedit

den andra rörelsen är vanligtvis skriven i ett långsamt tempo, i en annan nyckel, och i en av olika former såsom tema och variationer, förening ternär form, rondo, eller sonata.

tredje Movemetedit

den tredje rörelsen följer vanligtvis en dansliknande form, såsom Minuet och Trio form. Det är vanligt skrivet i hemnyckeln.

fjärde Movemetedit

den fjärde rörelsen är skriven i hemnyckeln, och kan använda bland annat rondo, sonata eller tema och variationer.,

För mer information se Sonata.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *