skorsten rökkanalen Liner tjänster

en skorsten rökkanalen liner är ett keramiskt eller metallrör som installeras inuti en skorsten. Denna liner fungerar genom att hålla brännbara produkter från att komma in i hushållsinredningen. Skorstensflue liners skyddar också skorstenens väggar mot värmekorrosion. Dessa liners kommer huvudsakligen i två typer: lerplattor eller metall, inklusive rostfritt stål. CTC murverk ger specialiserade skorsten liner installationstjänster för att hålla Chicagoland skorstenar fungerar korrekt.,

en skorsten utan rökliner eller med en gammal, sliten liner kan orsaka allvarliga skador. Ofodrade skorstenar är extremt farliga, eftersom dessa liners skyddar huset från värmeöverföring. Vänster okontrollerad, värmeöverföring kan potentiellt orsaka en brand. Skorstensflue liners skyddar också murverket från förbränningens frätande biprodukter.

vad är så frätande om dessa biprodukter? Rökgaser är sura i naturen och kommer att äta bort vid mortel lederna inifrån skorstenen., Detta gör det möjligt för värme att resa snabbt till omgivande områden, och farliga gaser som kolmonoxid kan läcka in i husets områden. CTC: s skorsten liner installationstjänster hålla ditt hem och familj säker från värmeöverföring, Brand och skadliga gaser genom att säkerställa korrekt öppen spis användning.

korrekt installation av en rökkanal, skyddar ditt hem inifrån och Ut!

kontakta oss!

något är fel.
Instagram token fel.,

hämta Fler

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *