Serrated Polyposis Syndrome/Hyperplastic Polyposis Syndrome (Svenska)

kolon: Proximal kolon avser den första delen av tjocktarmen (även kallad den högra sidan av tjocktarmen); den distala kolon avser den sista delen av tjocktarmen (även kallad den vänstra sidan av tjocktarmen).

Vad är serrated polyposis syndrome (SPS)?

Serrated polyposis syndrome (SPS) kallades tidigare hyperplastic polyposis syndrome., SPS är ett sällsynt tillstånd som kännetecknas av serrated polyper i tjocktarmen och/eller ändtarmen.

Serrated polyper är en typ av tillväxt som sticker ut från ytan av tjocktarmen eller ändtarmen. Polyperna definieras av deras sågtandade utseende under mikroskopet. De kan ofta vara svåra att hitta. Det enda sättet att bestämma typerna av polyper är genom att ta bort dem och undersöka dem under ett mikroskop.

det finns olika typer av serrated polyper, inklusive:

  • hyperplastiska polyper: dessa är de vanligaste och är vanligtvis placerade på vänster sida av tjocktarmen., De är vanligtvis inte precancerösa. De kan dock uppmärksamma högersidiga tandade fläckar.
  • sessila serrated polyper : dessa polyper är större och ligger på höger sida. De är inte fästa av stjälkar. De är svåra att hitta på endoskopisk undersökning och kan bli cancer något snabbt.
  • tandade adenom (även kallade traditionella tandade adenom, eller TSAs): dessa polyper är mindre vanliga men har dysplasi (onormala celler) och kan utvecklas till cancer.

SPS definieras och diagnostiseras av kriterier som fastställts av Världshälsoorganisationen (WHO)., Personer med SPS har en högre risk att utveckla kolorektal cancer och bör ha en koloskopi varje år när en diagnos görs. Det kan vara nödvändigt att ha koloskopi var tredje till sex månad från början.

Vem får serrated polyposis syndrome (SPS)?

det verkar som om män och kvinnor får SPS i en liknande takt. Diagnos uppträder vanligtvis när personen är i 50-eller 60-årsåldern.

är min familj i riskzonen för att få serrated polyposis syndrome (SPS)?

olika studier har föreslagit att SPS kan ärvas, men arvsmönstret är okänt., Första gradens släktingar (dvs föräldrar, syskon och barn) hos någon med SPS har ökad risk att utveckla SPS, liksom andra kolorektala polyper. Cirka 40% av första gradens släktingar till personer med SPS hade polyper som hittades vid screening koloskopi. Första gradens släktingar bör erbjudas koloskopi för att starta vid en av följande tider, beroende på vilket som är det mest soonest: åldern för den tidigaste diagnosen av SPS i familjen; vid 40 års ålder; eller 10 år tidigare än en diagnos av kolorektal cancer hos en SPS-familjemedlem., Efter en baseline-examen bör koloskopi upprepas vart femte år om inga polyper finns. Om proximala serrated polyper eller flera adenomatösa polyper finns, överväga koloskopi var 1 till 3 år.

Vad orsakar serrated polyposis syndrome (SPS)?

SPS resulterar från en tendens att utveckla serrated polyper i tjocktarmen och / eller ändtarmen. Den exakta orsaken är okänd. Även om SPS tros vara ärftlig, har ingen genetisk defekt identifierats för att orsaka SPS. Detta innebär att det inte finns något genetiskt test som kan diagnostisera SPS.,

vilka är symtomen på serrated polyposis syndrome (SPS)?

symptom orsakas i allmänhet av polyper eller cancer som utvecklas och är inte specifika för serrated polyps eller SPS. Vanliga symtom är:

  • blödning
  • smärta
  • diarré eller förstoppning

patienter kanske inte har några symtom. Om du har något av ovanstående symtom ska du utvärderas av en läkare.,

Dela Facebook Twitter LinkedIn Email Print

få användbar, hjälpsam och relevant hälsoinformation

enews

Cleveland Clinic är ett ideellt akademiskt sjukhus. Reklam på vår webbplats hjälper till att stödja vårt uppdrag. Vi stöder inte icke-Cleveland Clinic produkter eller tjänster., Policy

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *