PostgreSQL-SELECT Database (Svenska)

annonser

detta kapitel förklarar olika metoder för att komma åt databasen. Antag att vi redan har skapat en databas i vårt tidigare kapitel., Du kan välja databasen med hjälp av någon av följande metoder −

  • databas SQL Prompt
  • OS Kommandotolken

databas SQL Prompt

anta att du redan har lanserat din PostgreSQL −klient och du har landat på följande SQL prompt −

postgres=#

Du kan kontrollera den tillgängliga databaslistan med \l, dvs backslash el-kommandot enligt följande –

p>

Skriv nu följande kommando för att ansluta/välja en önskad databas; Här kommer vi att ansluta till testdb-databasen.,

postgres=# \c testdb;psql (9.2.4)Type "help" for help.You are now connected to database "testdb" as user "postgres".testdb=# 

OS Kommandotolken

Du kan välja din databas från kommandotolken själv när du loggar in i din databas. Följande är ett enkelt exempel −

du är nu inloggad på PostgreSQL testdb och redo att utföra dina kommandon inuti testdb. För att lämna databasen kan du använda kommandot \q.

annonser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *