Perkutan Transluminal koronarangioplastik – PTCA) – hjärtkirurgi associerar

varför utför läkaren denna procedur?

för att öppna kransartärer (hjärta) som är smalare eller blockerade av plackuppbyggnad (ateroskleros).

vad är proceduren?

perkutan transluminal koronarangioplastik kallas vanligen PTCA, eller bara angioplastik. En kateter sätts in i en artär-vanligtvis i ljummen—men ibland i armen eller handleden., Katetern är avancerad till hjärtat, och en serie röntgenbilder (koronarangiogram) tas för att tydligt visualisera hjärtartärerna som är inskränkta. Därefter avanceras en ballong-tippad kateter till hjärtat och in i den smala kransartären. Inuti artären blåses ballongen upp och töms flera gånger, komprimerar placken mot artärväggen och breddar artären så att blodflödet förbättras.

röntgenbilder upprepas, och om artären har öppnats igen, tas katetrarna bort., Tryck appliceras på punkteringsstället (för att sluta blöda) medan patienten vilar tyst.

var utförs proceduren?

i Hjärtkateteriseringslabbet.

hur lång tid tar det här förfarandet?

PTCA (angioplastik) tar vanligtvis 1-2 timmar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *