neutrofiler och PMN-MDSC: deras biologiska roll och interaktion med stromala celler

neutrofiler och polymorfonukler myeloidderiverade suppressorceller (PMN-MDSC) delar ursprung och många morfologiska och fenotypiska egenskaper. De har dock olika biologiska roll., Neutrofila granulocyter är en av de viktigaste mekanismerna för skydd mot invaderande patogener, medan PMN-MDSC har immun suppressiv verksamhet och begränsa immunsvar i cancer, kronisk infektiös sjukdom, trauma, sepsis, och många andra sjukdomstillstånd. Även hos friska vuxna individer är PMN-MDSC inte eller knappt detekterbara, hos patienter med cancer och många andra sjukdomar ackumuleras de i olika grad och samexisterar med neutrofiler. Nya framsteg möjliggör bättre åtskillnad av dessa celler och bättre förståelse för deras biologiska roll., Ackumulerande bevis indikerar PMN – MDSC som patologiskt aktiverade neutrofiler, med viktig roll vid reglering av immunsvar. I denna översyn ger vi en översikt över definitionen och karakteriseringen av PMN – MDSC och neutrofiler, deras patologiska betydelse i en mängd olika sjukdomar och deras interaktion med andra stromala komponenter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *