livstidsvärde beräkning

Vad är livstidsvärde beräkning?

Livstidsvärdesberäkning är den process genom vilken ett företag mäter en kunds värde för verksamheten genom kundens hela livslängd. Kund livstidsvärde eller LTV är en av de mätvärden som används för att mäta tillväxten av ett företag.,

genom att jämföra ett företags LTV med kostnaden för kundförvärv kan det beräkna värdet av en kund till verksamheten under den tidsperiod de var associerade med dem. LTV hjälper ett företag att vinna och behålla mycket värdefulla kunder.

Vad är Customer Lifetime Value (LTV)?

KUNDLIVSLÄNGDSVÄRDET (LTV), även känt som livstidsvärde, är de totala intäkterna från försäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster., I bokföring, termerna ”försäljning” och ett företag förväntar sig att tjäna under livslängden av deras relation med en enda kund. Beräkningen av kundens livstidsvärde står för kundens förvärvskostnader, rörelsekostnaderexpensesan kostnad är en typ av utgifter som strömmar genom resultaträkningen och dras av från intäkter för att komma fram till nettoresultat. På grund av, och kostnader för att producera de varor eller tjänster som företaget tillverkar. Många företag tenderar att förbise LTV metriska men livslängden värdet av kunder är avgörande för tillväxten av ett företag.,

beräkningen av livstidsvärdet anges som:

hur man beräknar företagets LTV?

  • genomsnittligt inköpsvärde – det beräknas genom att dividera företagets totala intäkter under en tidsperiod med de totala inköp som kunderna gjort under samma tidsram.
  • Genomsnittlig inköpsfrekvens – den beräknas av de totala inköp som gjorts under en tidsperiod av de enskilda kunder som gjort dessa inköp under den tiden.,
  • kundvärde-det beräknas genom att multiplicera det genomsnittliga värdet av köpet med antalet gånger köpet görs.
  • Genomsnittlig kundlivslängd – det är det genomsnittliga antalet år som en kund fortsätter att köpa företagets varor och tjänster.
  • livstidsvärde beräkning – LTV beräknas genom att multiplicera värdet av kunden till verksamheten med deras genomsnittliga livslängd. Det hjälper ett företag att identifiera hur mycket intäkter de kan förvänta sig att tjäna från en kund under livet av deras förhållande till företaget.,

numeriskt exempel

den genomsnittliga försäljningen i en klädaffär är $80 och i genomsnitt en kundbutiker fyra gånger vartannat år. Livstidsvärdet beräknas som LTV = $ 80 x 4 x 2 = $640.

dessutom är vinstmarginalen i klädaffären 20%, varför CLV är som följer: CLV = $80 x 4 x 2 x 20% = $128.

livstidsvärdet kan hjälpa ett företag att uppskatta framtida kassaflöden och antalet kunder de behöver för att uppnå lönsamhet.

vilka faktorer bidrar till livstidsvärdet?,

livstidsvärdet för ett företag beror på hur populärt varumärket är bland kunderna. Till exempel, om en kund saknar lojalitet mot varumärket och inte står inför några växlingskostnader när man köper ett rivaliserande företags produkt, kan det leda till en negativ inverkan på företagets livstidsvärde. Följande är de faktorer som påverkar företagets LTV:

1. Churn rate

churn rate beskriver hur ofta kunder slutar handla i ett företag som de en gång var lojala kunder till., Priset kan skilja sig från företag till företag och beror på företagets konkurrensfördel och deras förmåga att hålla kunder intresserade av sina produkter. Vanligtvis, små företag och startups tenderar att möta en hög churn takt.

2. Varumärkeslojalitet

det mäter hur lojala kunderna är mot varumärket och som fortsätter att köpa sina varor och tjänster. Att bygga varumärkeslojalitet kan hjälpa till att behålla kunder och minska churn-hastigheten. Ett företag med många lojala kunder kommer att generera ett högt livstidsvärde.

Hur ökar LTV?,

det finns många taktik som företag kan genomföra för att öka effektiviteten och öka kundlojaliteten, vilket ökar deras LTV:

1. God kommunikation

öppen kommunikationkommunikationatt kunna kommunicera effektivt är en av de viktigaste livskunskaperna att lära sig. Kommunikation definieras som överföring av information för att ge större förståelse., Det kan göras vokalt (genom verbala utbyten), genom skriftliga medier (böcker, webbplatser och tidskrifter), visuellt (med hjälp av grafer, diagram och kartor) eller icke-verbalt mellan verksamheten och kunden kan hjälpa en kund relatera till varumärket bättre. Det är viktigt för företag att lyssna på feedback från sina kunder eftersom det kan hjälpa dem att förbättra och växa. Effektiv kommunikation minskar churn hastigheten också.

2. Åter engagera kunder

ett effektivt sätt att öka LTV är att samarbeta med kunder som tidigare köpt varor och tjänster från företaget., Det är särskilt användbart för företag med lång hållbarhet, och det kan bidra till att förbättra varumärkeskännedom.

3. Öka varumärkeslojaliteten

ett företags livstidsvärde kan hjälpa till med framtida tillväxtprognoser och öka lönsamheten. LTV kan ökas genom att implementera strategier för att öka varumärkeslojalitet.

Relaterade Avläsningar

CFI är officiell leverantör av Finansiell Modellering och Värdering Analytiker (FMVA)™FMVA® CertificationJoin 350,600+ studenter som jobbar för att företag som Amazon, J. P., Morgan och Ferrari certifieringsprogram, utformat för att omvandla någon till en finansanalytiker i världsklass.,kunskap för finansiell analys, vi rekommenderar de ytterligare resurser som nedan:

  • Kostnad för Tillverkade Varor (COGM)Kostnad för Tillverkade Varor (COGM)Kostnad för Tillverkade Varor (COGM) är en term som används i ledande redovisning som refererar till ett schema eller uttalande som visar den totala
  • kundlönsamhet AnalysisCustomer Lönsamhet AnalysisCustomer Lönsamhet-Analys är ett verktyg från ledningens redovisning som skiftar fokus från produkt lönsamhet till enskilda
  • Typer av CustomersTypes av CustomersCustomers spela en viktig roll i alla företag., Genom att bättre förstå de olika typerna av kunder, företag kan vara bättre utrustade för att utveckla
  • Walmart marknadsföring MixWalmart marknadsföring MixWalmart är ett kraftpaket för ett företag, och en av dess viktigaste styrkor är dess marknadsföring mix. Att överleva på detaljhandelsmarknaden kräver mer än bara lycka

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *