Kräver Texas arbetsgivare att ge anställda raster eller luncher?

postat byAdam Kielich

Texas arbets-och arbetsrätt har ingen allmän regel som kräver raster eller luncher oavsett hur länge du arbetar. Eftersom Texas saknar statliga specifika lagar om paus och lunch perioder, det standard till federal lag. Federal lag också i allmänhet inte kräver pauser eller en lunchperiod. En anställd i Texas måste få en paus eller lunch om det finns ett anställningsavtal som specifikt anger sådana krav., Om du inte är en facklig anställd eller har ett kontrakt så är du till stor del i händerna på din arbetsgivares diskretion. Enligt den prisvärda hälsovårdslagen måste ammande mödrar ges rimlig (men obetald) rasttid för amning eller uttryck av bröstmjölk. Annars kan raster vara nödvändiga som boende till funktionshinder eller för religiös praxis.

det finns vissa begränsningar för hur en arbetsgivare kan behandla viloperioder i Dallas och Fort Worth

arbetsgivare får inte diskriminera när det gäller att tillåta viloperioder., Detta innebär att en arbetsgivare inte kan erbjuda vissa anställda viloperioder baserat på kön, ålder, kön, sexuell läggning, nationellt ursprung, religion, funktionshinder eller veteranstatus. En arbetsgivare kan dock erbjuda viloperioder som bygger på en enhetlig politik, affärsbehov, produktivitet etc. Ibland är skillnaden mellan dessa svåra att förstå. Det är där anställning advokater nära du kan hjälpa till att bedöma dina potentiella fordringar.,

regler för brytning och lunchlöner i Texas

alla viloperioder som betecknas som icke-måltid eller icke-lunchperioder – vanligtvis kallade ”raster” – betalas viloperioder. Dessa är vanligtvis pauser som varar mindre än tjugo minuter. Arbetsgivare kan sätta begränsningar på vad du kan göra under icke-måltid perioder i rimlig utsträckning. Om du missbrukar arbetsgivarens brytpolicy och tar längre pauser kan arbetsgivaren återkalla lön för denna period, beroende på var du var och vad du gjorde under pausen., Arbetsgivaren har åtminstone rätt att åberopa disciplinära åtgärder för att bryta mot företagets policy.

eventuella viloperioder som betecknas som måltid eller lunchperioder – perioder på trettio minuter eller mer – kan vara obetalda. För att vara obetald tid måste arbetstagaren vara helt befriad från arbetsrelaterade ansvar. Det är där många arbetsgivare får gratis arbete från sina anställda. Om du är på en lunch men fortfarande arbetar måste du få lön för den tiden. Det är också hänförligt till de timmar som beräknats för övertidslön., Detta inkluderar att svara på e-post eller telefonsamtal, läsa arbetsdokument, titta på träningsvideor, lyssna på konferenssamtal och allt annat du kan göra.

schemalägga ett samråd med en Fort Worth och Dallas arbetsadvokat

om du utför tjänster till förmån för din arbetsgivare under lunchen måste du få lön. Arbetsgivaren kan disciplinera dig för att bryta mot politiken genom att arbeta på din lunch men löner. Om din arbetsgivare bryter mot dina rättigheter genom att olagligt neka dig raster eller luncher måste du kontakta en arbetsadvokat i Fort Worth eller Dallas ASAP., Besök sidan obetald lön och övertidslön för att lära dig mer om dina rättigheter till din lön och hur en arbetsadvokat kan skydda dina rättigheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *