Kanada har två officiella språk–eller gör det? Fallstudier av kanadensiska forskare' språkval och metoder för att sprida kunskap

trots en växande mängd forskning om flerspråkiga forskares publikationspraxis i flera länder har den lilla forskningen som finns tillgänglig i kanadensiska sammanhang begränsats till den övervägande fransktalande provinsen Québec., Denna skillnad i forskning är något överraskande med tanke på Kanadas officiella tvåspråkighet som ett avgörande inslag i Kanadensisk identitet och statligt stöd till fransk-medium och tvåspråkiga universitet utanför Québec., För att undersöka hur Francophone kanadensiska forskare i franska minoritetskontexter möter tryck för publicering och offentligt engagemang på engelska och franska, antar vi en dialogisk självfallet studiedesign och jämför på våra egna erfarenheter som tillämpade lingvister som ligger i samma regionala sammanhang och ändå arbetar i två markant distinkta institutionella miljöer, ett ensidigt engelska universitet och tvåspråkigt universitet., Genom att reflektera över vår tvåspråkiga utveckling och tvåspråkiga publiceringspraxis försöker vi avslöja de sociala förhållanden som påverkar våra individuella språkval och möjliggöra (eller begränsa) vår förmåga att upprätthålla vårt engagemang för att sprida kunskap på både engelska och franska. Vi identifierar utmaningarna och strategierna för bilitterativt akademiskt arbete, och visar den viktigaste rollen för språk-minoritets institutionella utrymmen och fortsatt statligt stöd för att skapa möjliggörande sammanhang för biliteracy.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *