John Smith (Svenska)

Kolonisatör och publicist. Under sina två år i Amerika var Smith huvudsakligen ansvarig för överlevnaden av Englands första permanenta koloni i den nya världen. Hans djärva ledarskap, militära erfarenheter och beslutsamhet förde ett mått av disciplin till de dissolute kolonisterna; hans förhandlingar med indianerna förhindrade svält; och hans spridning av kolonin från ohälsosam Jamestown sänkte dödligheten., Efter sin återkomst till England bidrog hans PR-skrifter avsevärt till engelska ansträngningar för ett amerikanskt Imperium.

Smiths tidiga karriär hade förberett honom för Virginias utmaningar. Som tonåring kämpade han i de låga länderna (”that university of warre”) och överlevde flera anmärkningsvärda Eskapader i Västeuropa innan han gick med i en kristen armé som kämpade mot turkarna i Ungern. Efter mer osannolika episoder, inklusive tre segrar i dueller, blev han fångad och förslavad., Smith dödade sin Herre och vandrade sedan genom Östeuropa och seglade kort till Marocko innan han återvände till England 1604. Hans år utomlands predisponerade honom för militära lösningar. ”The Warres in Europe, Asia, and Affrica,” han skröt senare, ” lärde mig hur man dämpa wilde Bärgningar i … Amerika.”Smiths militära bedrifter gav också de nödvändiga sociala skillnaderna för en position av kolonialt ledarskap-en kaptaincy och ett vapensköld.,

initiativtagarna till Virginia enterprise uppskattade Smiths värde till en garnison utpost som sannolikt kommer att attackeras av spanska eller franska styrkor och säker på att vara på oroliga villkor med närliggande infödingar. I 1607-1608, som medlem av kolonins råd, utforskade han Chesapeakes geografi och etnologi och skickade hem en detaljerad redogörelse för kolonins första år. Inkluderat var historien om hans fångst av indianer i Powhatan Confederacy, men han försummade att nämna sin tidiga räddning av chefens dotter Pocahontas – en berättelse som skulle bli en häftklammer av amerikansk folklore.,

som koloniens president från sommaren 1608 till hösten 1609 regerade Smith fast men rättvist. Oavsett rang eller yrke arbetade alla för det gemensamma bästa eller LED Smiths vrede, vilket gav honom den lokala gentryens fiendskap. Han behandlade indianerna mer fräckt, med hjälp av hot och ibland tvinga att få majs, vilket irriterade Virginia Company of London samt Chief Powhatan. I oktober 1609, under press från sina fiender på Jamestown och sårades av en krutexplosion, lämnade Smith ordförandeskapet och återvände till England.,

Smiths litterära prestationer under de närmaste två decennierna var förmodligen viktigare för Englands kejserliga ambitioner än vad han gjorde i Virginia. Efter en resa längs den nordamerikanska kusten 1614 insisterade han på att området han kallade ”New England” hade enorm potential i fisk, päls och andra vardagliga resurser och att Englands kejserliga framtid låg i människor som åtagit sig hårt arbete och realistiska belöningar.

från 1608 till före sin död var Smith Storbritanniens mest produktiva och insisterande mästare., Hans publikationer erbjöd praktiska råd om sjömanskap och kolonisering, men mestadels förespråkade han brittisk imperial vigor: ”var det av Londoner, Scot, Welch eller engelska, som är sanna ämnen till vår kung och Countrey … det finns mer än tillräckligt för alla.”Vid tiden för hans död 1631 hade han publicerat nästan ett dussin skrifter, inklusive en omfattande allmän Historie av Virginia, New England och Summer Isles (1624), som blandade (och ofta upprepade) hans tidigare skrifter med rapporter från andra av händelser efter 1609., Han publicerade också en redogörelse för sina sanna resor, äventyr och observationer (1630). Tillsammans med Pocahontas räddning (sent återges i hans Generall Historie), True Travels anstiftade skepticism om hans sanningsenlighet som blomstrade i sjuttonhundratalet England och återupplivade i mitten av artonhundratalet Amerika. Sedan omkring 1950 har dock den väsentliga noggrannheten i Smiths självbiografiska skrifter etablerats av flera forskare.

Philip L. Barbour, kapten John Smiths tre världar (1964); Alden T., Vaughan, Amerikansk Genesis: Kapten John Smith och Grundandet av Virginia (1975).

ALDEN T. VAUGHAN

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *