hemolytisk transfusionsreaktion

blod klassificeras i fyra olika typer: A, B, AB och O.

ett annat sätt blodceller kan klassificeras är av Rh-faktorer. Människor som har Rh-faktorer i blodet kallas ” Rh-positiva.”Människor utan dessa faktorer kallas” Rh negativ.”Rh negativa människor bildar antikroppar mot Rh-faktor om de får Rh-positivt blod.

det finns också andra faktorer för att identifiera blodkroppar, förutom ABO och Rh.,

ditt immunsystem kan vanligtvis berätta sina egna blodkroppar från en annan persons. Om du får blod som inte är kompatibelt med ditt blod, producerar din kropp antikroppar för att förstöra donatorns blodkroppar. Denna process orsakar transfusionsreaktionen. Blod som du får i en transfusion måste vara kompatibel med ditt eget blod. Detta innebär att din kropp inte har antikroppar mot blodet du får.

För det mesta orsakar en blodtransfusion mellan kompatibla grupper (som O+ till O+) inget problem., Blodtransfusioner mellan inkompatibla grupper (såsom A+ till O-) orsakar ett immunsvar. Detta kan leda till en allvarlig transfusionsreaktion. Immunsystemet angriper de donerade blodcellerna, vilket får dem att brista.

idag screenas allt blod noggrant. Transfusionsreaktioner är sällsynta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *