frihandel (Svenska)

frihandel, även kallad laissez-faire, en politik genom vilken en regering inte diskriminerar import eller stör export genom att tillämpa tullar (på import) eller subventioner (på export). En frihandelspolitik innebär emellertid inte nödvändigtvis att ett land överger all kontroll och beskattning av import och export.

internationell handel

Konceptillustration av världen som visar handelsförbindelser mellan länder.

© 3alexd/iStock.,com

Läs mer om detta ämne
20-talets internationella relationer: utvecklingen inom frihandel
under 1993 och 1994 anklagade Republikaner för naïveté och vacillation. Opinionsundersökningar visade att det amerikanska folket saknade förtroende…

det teoretiska fallet för frihandel bygger på Adam Smiths argument att arbetsfördelningen mellan länder leder till specialisering, ökad effektivitet och högre aggregerad produktion., (Se komparativ fördel.) Ur ett enda Lands synvinkel kan det finnas praktiska fördelar med handelsbegränsning, särskilt om landet är huvudköparen eller säljaren av en vara. I praktiken kan dock skyddet av lokala industrier visa sig vara fördelaktigt endast för en liten minoritet av befolkningen, och det kan vara ofördelaktigt för resten.

sedan mitten av 1900-talet har nationerna alltmer minskat tullhinder och valutabegränsningar för internationell handel., Andra hinder som kan vara lika effektiva för att hindra handeln är importkvoter, skatter och olika sätt att subventionera inhemska industrier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *