Formula for calculating Revenue per Available Room (RevPAR)

Revenue per Available Room (RevPAR) – RevPAR är en av de viktigaste statistiken inom hotellbranschen. RevPAR delar upp de totala intäkterna från hotellet med antalet tillgängliga rum att sälja (tillgängliga rum = Totalt antal rum på hotellet – Out of Order rooms).

det mäter i själva verket förmågan att generera intäkter på hotellet., Hotell med stor mat & dryckesverksamhet och andra fritidsanläggningar har RevPAR långt över den genomsnittliga dagskursen.

nackdelen med RevPAR är formeln bara utvärderar din inkomst från rum försäljning dvs det är inte inklusive andra intäktsgenererande områden som mat och dryck, Spa, fritidsanläggningar etc. De hotell med färre intäktscentra har RevPAR-nummer närmare deras ADR / ARR.,

RevPAR = Total Room Revenue/Total Number of Available Rooms for sale

exempel 1:

Total Room Revenue for 01st Sep 2017 = 14,585.26

total Available Rooms for sale 01st Sep 2017 = 258

RevPAR = 14585.26/258

= 56.53

div>

exempel 2:

totala rumintäkter för 30th aug 2017 = 22,890.00

totala tillgängliga rum till salu 30th aug 2017 = 257

RevPAR = 22890.00/257

= 89.06

exempel 3 – månatliga RevPAR:

totala rumintäkter för September 2017 = 682,800.,00

totalt tillgängliga rum till salu September 2017 = 7750

RevPAR = 682,800.00/7750

= 88,10

TRevPOR (totala intäkter per ockuperat rum) – är en åtgärd för att beräkna totala hotellintäkter per ockuperat rum. Som beräknas eller härrör från summan av rumsintäkter, mat och dryck (F&b) intäkter och andra intäkter dividerat med det totala ockuperade rummet.

TRevPOR = (rum + f&b + Övriga intäkter) /totalt ockuperade rum

exempel 1:

totala Hotellintäkter för 01st Sep 2017 = 25,585.,26

totala rum upptagna för 01st Sep 2017 = 230

TRevPOR = 25,585.26 / 230

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *