effekter av sköldkörtelfunktion på blodtrycket. Erkännande av hypothyroid hypertoni.

hypotyreoidism har ibland förknippats med diastolisk hypertoni. Vi har funnit i 40 tyrotoxiska patienter att induktionen av hypotyreos genom radiojodbehandling signifikant ökat diastoliskt blodtryck, höja den över 90 mm Hg i 16 (40%) av patienterna., Återställande av euthyroidism med tyroxinadministration minskade signifikant det systoliska och diastoliska blodtrycket hos dessa patienter, med ett fall av diastoliskt tryck under 90 mm Hg hos nio av 16 patienter. Prevalensen av hypothyroidism bestämdes genom mätningar av serumtyroxin och tyrotropinkoncentrationer hos 688 på varandra följande hypertensiva patienter, som avses för utvärdering och behandling av deras hypertoni. Hypothyroidism hittades hos 25 (3.6%) av patienterna., Återställande av normala serumtyroxin och tyrotropinnivåer med sköldkörtelhormonersättningsterapi sänkte diastoliskt blodtryck till nivåer under 90 mm Hg hos 32% av dessa patienter som kunde följas upp efter utsättande av all antihypertensiv läkemedelsbehandling när euthyroidism hade återställts (dvs 1,2% av de 688 patienterna). Slutsatsen är att diastolisk hypertoni till följd av hypotyreos är en relativt vanlig sjukdom, närvarande i 1,2% av våra hänvisade hypertonipatienter, som bör sökas och behandlas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *