Wat betekent” vertrouw op de Heer met heel je hart ” in Spreuken 3:5?


“vertrouw op de Heer met heel Je Hart” – betekenis van Spreuken 3:5

Spreuken 3: 5 is een van de meest bekende verzen in de Bijbel. “Vertrouw op de Heer met heel je hart en leun niet op je eigen verstand.”Toch lijkt er een voor de hand liggende vraag te zijn voor de lezer. Wat betekent het om de Heer “met heel je hart” te vertrouwen?

“vertrouwen in de Heer…”

laten we eens kijken naar een aantal van de terminologie gebruikt in Spreuken 3:5. Het woord “vertrouwen” betekent hier vertrouwen of zekerheid., Het is een concept dat wordt geassocieerd met stevigheid of iets dat solide of veilig is, volgens de Hebreeuws-Griekse Studie Bijbel. Eenvoudig gezegd, we kunnen ons vertrouwen of zekerheid stellen in de Heer omdat we weten dat hij te vertrouwen is. Dat is precies waarom Hebreeën 11:1 zegt dat vertrouwen, of ons geloof in God ” substantie heeft.”

we begrijpen dat. Onze God is echt-en hij is zeker almachtig, en hij is absoluut liefdevol. We kunnen hem absoluut vertrouwen. Hij heeft inhoud. Zijn Woord en zijn beloften zijn veilig. We kunnen en doen ons vertrouwen in Hem stellen.,

“…with all your heart … “

het woord “hart” in Spreuken 3:5 is een oud Engels concept dat werd gebruikt om te verwijzen naar het heersende centrum van de hele persoon. Het hart werd gezien als het centrum van iemands wil, geest en gevoelens. Het betekent niet het fysieke, levensondersteunende orgaan dat de bloedstroom door het lichaam verdeelt. Wanneer de Bijbel deze term “hart” gebruikt, geeft het meestal het controlecentrum van het leven aan.

dat brengt ons bij het woord “all.”Een oud cliché past in dit vers, “alles betekent alles; en dat is alles ‘alles’ betekent.,”Het idee om de Heer te vertrouwen” met heel ons hart ” voegt een aantal kwantitatieve details toe aan ons geloof.

wanneer iemand de uitdrukking “met heel je hart” gebruikt, betekent dit dat er geen ruimte meer is voor iemand of iets anders. Jarenlang hebben sommige volgelingen van Christus anderen aangemoedigd om “uitverkocht te worden voor Christus.”Wat wordt begrepen door die zin was als iemand was uitverkocht in hun geloof in Christus zou er geen ruimte meer om lief te hebben of vertrouwen iemand of iets anders.

dat is de focus van de uitspraak, ” vertrouwen op de Heer met heel je hart.,”Het betekent dat we ons geloof en vertrouwen alleen hebben gesteld op de Heer en Redder Jezus Christus. We hebben hem zijn rechtmatige aanspraak op de troon van ons leven gegeven en er is geen ruimte voor iemand of iets anders om die plaats in ons leven te hebben.

” … en leun niet op uw eigen inzicht.”

De laatste helft van Spreuken 3:5 (“en lean niet op je eigen begrip”) helpt ons de werkelijke implicaties van het woord “all” te begrijpen.”Als we de Heer het volledige bevel geven over ons leven, dan zullen we niet vertrouwen op of afhankelijk zijn van ons “eigen begrip.,”We zullen hem vertrouwen voor alles en niet proberen om dingen uit te zoeken of dingen te laten werken op onze eigen.wat het Nieuwe Testament zegt over het vertrouwen op de Heer

merk op wat de Bijbel zegt in Romeinen 10:9, “indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is, en in uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult gij behouden worden.”(NASB) de lezers van dit theologisch belangrijke boek werden aangemoedigd om te belijden ” Jezus als Heer.”Ze moesten hem absolute controle geven over hun leven. Zij erkenden dat Jezus inderdaad Heer is-met de macht en het gezag om de leiding te hebben., Ze gaven hun leven en hun hart volledig aan hem.

de volgende zin in dat vers maakt dat duidelijk. De lezers werden geïnstrueerd om ” in je hart te geloven.”Hun antwoord was er een te zijn van volledig en volledig geloof of vertrouwen in Jezus als Heer door te geloven of vertrouwen in de evangelische boodschap van het goede nieuws dat hij de opgestane Christus was. (Zie 1 Korintiërs 15: 1-4.) Het resultaat van die beslissing is dat ze “gered zouden worden.,”Maar, dat is veel meer dan een ontsnapping uit de Hel, Het is een leven van Christus toe te staan Heer van ons leven te zijn en hem te vertrouwen met alles wat we hebben. Het is een leven leiden dat aan hem uitverkocht is.

Wat zijn praktische manieren om met heel je hart op de Heer te vertrouwen?

Hier zijn enkele praktische stappen voor mensen om te leren wat het betekent om met heel hun hart op de Heer te vertrouwen.

1. Stel uw geloof en vertrouwen in de Heer Jezus Christus als uw eigen persoonlijke Verlosser.de eerste stap naar het vertrouwen van de Heer met heel ons hart is het aanvaarden van zijn gratis geschenk van eeuwig leven., Jezus Christus betaalde de ultieme prijs voor onze zonden. De prijs was het vergoten bloed van Christus aan het kruis voor ons. (Zie 1 Petrus 1: 18-19.dit is wat Christus de religieuze leider vertelde in het bekende vers, Johannes 3: 16, ” Want alzo lief had God de wereld, dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.”Het Engelse woord “believes” betekent hier ons volledige vertrouwen in hem te stellen. We kunnen de Heer met heel ons hart vertrouwen omdat hij de enige is die eeuwig leven kan bieden.

2., Leef een leven van overgave aan Christus als de Heer en meester van je leven.de grootste belemmering om de Heer met heel ons hart te vertrouwen zal waarschijnlijk het verlangen zijn om voor onszelf te leven in plaats van voor de Heer. Romeinen 12: 1-2 kan ons helpen te begrijpen waarom deze overgave aan Christus zo belangrijk is:

” daarom dring ik er bij u op aan, broeders, door de barmhartigheid van God, om uw lichaam een levend en heilig offer te brengen, aanvaardbaar voor God, dat is uw geestelijke dienst van aanbidding., En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt getransformeerd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt bewijzen wat de wil van God is, wat goed en welgevallig en volmaakt is.”

Het is noodzakelijk voor alle gelovigen om” levende offers ” te zijn, onszelf op het offeraltaar te zetten en Christus toe te staan op de troon van ons leven als Heer. Als we de Heer met heel ons hart gaan vertrouwen, zullen we ons volledig en onvoorwaardelijk aan hem geven.

3. Blijf dicht bij de Heer en laat hem doorgaan met het opbouwen van je geloof in hem.,Romeinen 10: 17 vertelt ons de echte bron van ons vermogen om de Heer met heel ons hart te vertrouwen, ” dus het geloof komt voort uit het horen, en het horen door het woord van Christus.”God zelf is de bron van dat vertrouwen en hij voorziet het door Zijn Woord. Als we hem met heel ons hart willen vertrouwen, zullen we ons ertoe verbinden Zijn Woord te bestuderen en zijn richting te volgen. (Zie Jakobus 1: 22.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *