Single vs. Double vs. Triple Net lease: wat'is het verschil?

Single Versus Double Versus Triple Net lease: een overzicht

een triple net lease (NNN) helpt verhuurders het risico van een commerciële lease te verminderen. Een triple net lease is een van de drie soorten netto leases, een soort onroerend goed lease waarbij een huurder betaalt een of meer extra kosten. Netto leases omvatten over het algemeen onroerendgoedbelasting, verzekeringspremies of onderhoudskosten, en worden vaak gebruikt in commercieel vastgoed., Naast triple net leases zijn de andere soorten net leases single net leases en double net leases.

Eén netto lease vereist dat de huurder naast de huur alleen de onroerendgoedbelasting betaalt. Bij een dubbele netto lease betaalt de huurder de huur plus de onroerendgoedbelasting en verzekeringspremies. Een triple net lease, ook bekend als een net-net-net lease, vereist dat de huurder te betalen huur plus alle drie de extra kosten.,

huurprijzen zijn over het algemeen lager bij netto lease—overeenkomsten dan bij traditionele lease-overeenkomsten-hoe meer kosten een huurder moet dragen, hoe lager de basishuur die een verhuurder in rekening brengt. Maar triple net leases zijn meestal verpandbare leases, wat betekent dat een huurder niet terug kan omdat de kosten—vooral onderhoudskosten—hoger kunnen zijn.

Single Net leases

Single net leases, die vaak worden aangeduid als een netto lease of een “N” lease, zijn niet zo gebruikelijk in de huurwereld. In een huurovereenkomst als deze, draagt de verhuurder een minimale hoeveelheid risico over aan de huurder, die de onroerendgoedbelasting betaalt., Dit betekent dat alle andere kosten – zoals verzekeringen, onderhoud en reparaties, en nutsvoorzieningen-zijn de verhuurder de verantwoordelijkheid. De verhuurder is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud en/of de reparaties die tijdens de huurperiode binnen de woning moeten worden uitgevoerd.

huurders onder een enkele netto huurovereenkomst betalen uiteindelijk iets lagere huur dan bij een standaard huurovereenkomst vanwege de toegevoegde kosten van de onroerendgoedbelasting. Maar een hogere huurbetaling niet verlichten de verantwoordelijkheid van de verhuurder voor het houden van deze kosten up-to-date.,

bijvoorbeeld, een huurder kan de gemeente niet betalen of laat betalen, wat betekent dat de verhuurder aan de haak is voor hen. Deze kunnen leiden tot boetes en/of extra kosten. Daarom nemen de meeste verhuurders de onroerendgoedbelasting op in de huurbetalingen. Ze geven er de voorkeur aan dat de betaling via hen verloopt, zodat ze weten dat de belastingen op tijd en in het juiste bedrag worden betaald.

dubbele netto Leases

dubbele netto leases, die ook netto-netto leases of “NN” leases worden genoemd, zijn vooral populair in commercieel vastgoed., In een huurovereenkomst als deze, de huurder betaalt onroerend goed belastingen en verzekeringspremies in aanvulling op de huur. De basishuur-te betalen voor de ruimte zelf—is over het algemeen lager vanwege de extra kosten die de huurder moet dragen. Alle onderhoudskosten blijven daarentegen de verantwoordelijkheid van de verhuurder, die deze rechtstreeks betaalt.

in grotere commerciële ontwikkelingen met meer dan één ruimte beschikbaar om te huren, zoals winkelcentra en uitgebreide kantoorcomplexen, kunnen huurders andere vierkante meters hebben dan hun buren., Dus verhuurders meestal toe te wijzen belastingen en verzekeringskosten aan huurders proportioneel op basis van de hoeveelheid gehuurde ruimte.

net als de single net lease, moeten verhuurders de extra betalingen aan hen doorberekenen, zodat ze deze aan de gemeente en de verzekeringsmaatschappij kunnen betalen. Hoewel de huurder ‘ s lease omvat deze betalingen, de naam van de verhuurder is op de belasting-en verzekeringsrekening, wat betekent dat ze uiteindelijk verantwoordelijk zijn., Door de huurder deze kosten rechtstreeks aan hen te laten betalen, kan de verhuurder de problemen in verband met late of gemiste betalingen door huurders vermijden, wat kan leiden tot extra kosten.

triple Net lease

de triple net lease ontslaat de verhuurder van het grootste risico van een netto lease. Dit betekent dat zelfs de kosten van structureel onderhoud en reparaties moeten worden betaald door de huurder—naast de huur, onroerend goed belastingen, en verzekeringspremies. Omdat deze extra kosten worden doorberekend aan de huurder, rekent de verhuurder in het algemeen een lagere basishuur aan.,

wanneer de onderhoudskosten hoger zijn dan verwacht, proberen huurders onder triple net lease-overeenkomsten vaak uit hun lease-overeenkomsten te komen of huurconcessies te verkrijgen. Om te voorkomen dat dit gebeurt, veel verhuurders de voorkeur aan een bondable net lease te gebruiken. Dit is een soort van triple net lease die niet kan worden beëindigd vóór de vervaldatum. Bovendien kan het huurbedrag om geen enkele reden worden gewijzigd, met inbegrip van onverwachte en aanzienlijke verhogingen van de bijkomende kosten.,

verhuurders kunnen de voorkeur geven aan een bondeable net lease als huurders kunnen proberen uit een dure triple net lease te komen.

Triple net lease kan de operationele kosten van de huurder verhogen, en ze kunnen aan de haak voor eigen risico op verzekeringspolissen. Zij kunnen ook verantwoordelijk zijn voor eventuele schade aan de woning die niet door de verzekeringsmaatschappij worden gedekt.

De meeste triple net leases zijn langlopende leases met een looptijd van meer dan 10 jaar, en omvatten over het algemeen concessies voor huurverhogingen.,

Key Takeaways

 • een netto lease is een onroerend goed lease waarbij een huurder een of meer extra kosten betaalt.
 • in één netto lease betaalt de huurder een lagere basishuur naast de onroerendgoedbelasting.
 • dubbele netto-huurovereenkomsten omvatten onroerendgoedbelastingen en verzekeringspremies, naast de basishuur.
 • een triple net lease omvat naast de basishuur de onroerendgoedbelasting, verzekerings-en onderhoudskosten.,
 • huurders kunnen proberen uit een triple net lease te komen vanwege de hoge kosten die ermee gepaard gaan, dus verhuurders gebruiken over het algemeen een bondingable net lease.

triple Net Leases: voors en tegens

Triple net leases bieden zowel beleggers als huurders unieke voordelen. Er zijn echter enkele beperkingen aan dit type commerciële huurovereenkomst die beide partijen moeten overwegen alvorens een lange termijn triple net lease-overeenkomst aan te gaan., Hoewel door-en-grote, huurders in een triple net lease accepteren meer financiële verantwoordelijkheid dan in andere soorten huurovereenkomsten, ze kunnen ook voordelig zijn voor huurders op vele manieren.

voordelen van Triple Net lease

een triple net lease is een overeenkomst tussen een eigenaar van een onroerend goed en een huurder waarbij de huurder onroerend goed belastingen, verzekeringspremies, en onderhoud onderhoud en reparaties betaalt, naast een maandelijkse huursom van het gebouw of de ruimte.,

langdurige bezetting

De meeste triple net lease-overeenkomsten zijn gestructureerd om een langdurige huurderbezetting (meer dan 20 jaar) aan te bieden. Dit is voordelig voor verhuurders, omdat het het risico en de verliezen van een woning zit leeg tussen huurders verwijdert.

investering met een laag risico

omdat de huurder verantwoordelijk is voor bijna alle kosten verbonden aan het onroerend goed—van belastingen en verzekeringen tot reguliere onderhoudskosten—is een drievoudige netto-huurovereenkomst een investering met een vrij laag risico voor een investeerder.,

consistente inkomstenstroom

een triple net lease kan een consistente bron van inkomsten voor een belegger zijn. Dit type lease is gestructureerd om een consistent bedrag van de huur per maand over een langere periode van tijd. Plus, de meerderheid van onbekende of katastrofisch eigendom uitgaven worden doorgegeven aan de huurder, helpen om eventuele risico ‘ s in de investering te beschermen.

Build Equity

Triple net lease properties worden vaak toegevoegd aan beleggingsportefeuilles als een conservatieve strategie met een laag risico om meer equity te creëren., Daarnaast kunnen beleggers besluiten om het onroerend goed te verkopen wanneer de markt pieken, de bevolking pieken, of wanneer ze klaar zijn om dat eigen vermogen te gebruiken in hun volgende investering.

gereduceerde Verhuurderstaken

bij een triple net lease heeft u niet de verantwoordelijkheden van verhuurder als een meer conventionele lease. Met meer tijd en geld kan een investeerder andere ondernemingen nastreven.

Bedrijfsvoetafdruk op lange termijn

huurders die akkoord gaan met een huurovereenkomst op lange termijn hebben het voordeel dat zij een herkenbare en duurzame locatie voor hun bedrijf kunnen creëren.,

locatie

gewoonlijk bevinden eigenschappen met triple net leases zich in toegankelijke gebieden die dicht bij andere populaire bedrijven liggen. Dit kan helpen een huurder krijgen verkeer en blootstelling van klanten die een bezoek aan andere bedrijven in de omgeving.

belastingvoordelen

omdat huurders in een triple net lease verantwoordelijk zijn voor het betalen van onroerendgoedbelasting, kunnen zij in staat zijn om deze kosten in hun bedrijfskosten op te nemen en enkele belastingvoordelen voor hun bedrijf te behalen.,

nadelen van triple Net lease

Verdienmaxima

voor verhuurders die vastzitten in een lange termijn lease, verliezen ze de mogelijkheid om de huur te verhogen als de waarde van het onroerend goed in het gebied stijgt. Op lange termijn kan dit het verdienpotentieel beperken.

Vacaturerisico ‘ s en Doorrolkosten

Er bestaat altijd het risico dat een huurder in gebreke blijft, zelfs als er sprake is van een langlopende huurovereenkomst en huurders grondig zijn doorgelicht. Tijdens de periode dat ze proberen om de vacature te vullen, kunnen beleggers verliezen oplopen.,

uitgaande van vastgoedkosten

bij een triple net lease, neemt de huurder de verantwoordelijkheid op zich voor de activiteiten en het onderhoud van de bedrijfslocatie. Naast de (soms) hoge kosten van het runnen van hun bedrijf, moeten huurders ook bereid zijn om de bouwwerkzaamheden en eventuele onverwachte uitgaven in verband met het te financieren. Dit kan een grote financiële last zijn, en huurders moeten een sterk kredietprofiel hebben in een ander om in aanmerking te komen voor een triple net lease.,

belastingverplichtingen

wanneer de huurder verantwoordelijk wordt voor de onroerendgoedbelasting, worden zij ook verantwoordelijk voor alle daarmee samenhangende verplichtingen, inclusief boetes en boetes voor te late of incorrecte belastingafdracht.,li>

Betrouwbare inkomstenstroom

 • het Creëren van meer eigen vermogen

 • Minder verhuurder taken

 • Langdurige zakelijke voetafdruk

 • Optimale locatie

 • de Fiscale voordelen

 • Wat ons niet Bevalt

  • Nadelen van Triple Net Lease

  • het Verdienen van caps

  • Vacature risico ‘ s

  • in de Veronderstelling materiële kosten

  • belastingverplichtingen

  Triple Net Lease-Voorbeeld

  Veel grote, multinationale bedrijven die willen dat merk uniformiteit kiezen voor triple net lease., Walgreens is een voorbeeld van een bedrijf dat vaak akkoord gaat met triple net lease-overeenkomsten. In 2019 was Walgreens de op een na grootste Amerikaanse apotheek door de totale receptomzet. Walgreens is gespecialiseerd in geneesmiddelen op recept en gemak winkelen voor huishoudelijke artikelen. Walgreens kiest voor 25 jaar triple net lease.

  wanneer een bedrijf kiest voor een triple net lease, ontslaan zij de verhuurder van enige financiële of fysieke verantwoordelijkheid. Ze doen hun eigen onderhoud, gebruiken hun eigen leveranciers, bestellen hun eigen bewegwijzering, betalen voor bedrijfskosten en kapitaaluitgaven., Echter, door Akkoord te gaan met triple net lease-overeenkomsten, Walgreens kan zijn keuze van prime retail locaties. Walgreens winkels zijn meestal in uitstekende locaties-1,5-acre percelen op de grote hoeken in de grote retails gebieden.

  Walgreens zoekt deze hoeklocaties op voor hun eerste zichtbaarheid. Het bedrijf wordt beschouwd als een uitstekende huurder op het gebied van triple net leases en een conservatieve investering voor beleggers.,

  bijzondere overwegingen

  bij het aangaan van een huurovereenkomst moet de huurder ervan uitgaan dat zijn huurbetalingen, ongeacht of zij extra kosten of notities bevatten, kunnen toenemen. Een verhuurder kan de huur verhogen als gevolg van wettelijke verhogingen toegestaan door de lokale overheden. Maar de huur kan ook stijgen als gevolg van herbeoordelingen van de onroerendgoedbelasting of verhogingen van verzekeringspremies.

  maar er zijn alternatieven. Indien gegeven de optie, huurders kunnen willen overwegen het ondertekenen van een bruto lease, die een vaste huurprijs in rekening brengt., Dit bedrag dekt de vergoeding voor de ruimte, evenals eventuele extra kosten die met het komen. De verhuurder, daarom, behoudt de verantwoordelijkheid voor het betalen van onroerend goed belastingen, verzekeringspremies, en onderhoudskosten. Zij dekken deze kosten door ze in te bouwen in de huur die zij hun huurder in rekening brengen.

  bijvoorbeeld, als de jaarlijkse huur $10.000 is en zij schatten dat de extra kosten $3.000 zijn, is de effectieve huur die zij de huurder aanrekenen $13.000 per jaar., Hoewel traditionele lease-overeenkomsten vaker voorkomen dan netto lease-overeenkomsten, vormen ze meer risico voor de verhuurder, die onverwachte verhogingen van de extra kosten moet absorberen. Dit is de reden waarom sommige verhuurders de voorkeur aan het gebruik van een soort netto lease, het verschuiven van een deel of alle van dit risico aan de huurder.

  een gewijzigde bruto lease is een ander alternatief voor een netto lease. Met een gewijzigde bruto lease, de huurder betaalt basishuur bij de oprichting van de lease., Na verloop van tijd neemt de huurovereenkomst een proportioneel deel van een deel van de andere kosten in verband met het onroerend goed, zoals onroerendgoedbelasting, nutsvoorzieningen, verzekering en onderhoud.

  Triple Net Lease FAQs

  Is een Triple Net Lease een goed idee?

  voor zowel huurders als verhuurders kan triple net lease een aantal voordelen bieden. Een huurder heeft meer vrijheid met hun structuur; ze kunnen hun ruimte aanpassen voor meer merkuniformiteit zonder de kapitaalinvestering van een aankoop., Een ander voordeel is dat deze huurovereenkomsten meestal vrij flexibel zijn: plafonds voor belastingverhogingen, verzekeringsverhogingen, enz. Voor de verhuurder, triple net lease kan een betrouwbare bron van inkomsten en hebben zeer weinig overheadkosten. De verhuurder hoeft ook geen actieve rol te spelen in het beheer van de woning.

  Wat Is het verschil tussen een Net en een Triple Net Lease?

  een netto lease is een type lease waarbij de huurder een deel of alle belastingen, verzekeringspremies en onderhoudskosten voor een onroerend goed betaalt, naast de basishuur., Netto leases worden vaak gebruikt in commercieel vastgoed. Er zijn drie hoofdtypen van netto leases: single net leases, double net leases, en triple net leases. Wanneer een huurder een enkele netto lease ondertekent, betalen ze een van de drie uitgavencategorieën: belastingen, onderhoud en verzekeringskosten. Wanneer een huurder een double net lease ondertekent, komen ze overeen om twee van de drie uitgavencategorieën te betalen. Deze leases worden ook netto-netto leases genoemd. Tot slot, wanneer een huurder een triple net lease ondertekent, gaan ze akkoord om alle drie de uitgavencategorieën te betalen. Triple net leases zijn ook bekend als een net-net-net lease.,

  kunt u onderhandelen over een triple Net Lease?

  met een triple net lease, vallen bijna alle verantwoordelijkheden bij de huurder. De huurder is verantwoordelijk voor het betalen van de huur, evenals alle overheadkosten in verband met het bezit van de woning: belastingen, verzekering, exploitatiekosten, nutsvoorzieningen, enz. Hierdoor kan het basishuurbedrag een belangrijke onderhandelingstermijn worden. Omdat de huurder het risico van de overhead van de verhuurder op zich neemt, kunnen ze in staat zijn om een gunstiger basishuurbedrag te onderhandelen., Ook kunnen huurders in sommige gevallen onderhandelen over welke aspecten van reparatiekosten en/of nutsvoorzieningen de verhuurder verantwoordelijk is.

  Hoe bereken je een triple Net Lease?

  er zijn verschillende manieren waarop het bedrag van een triple net lease kan worden berekend. Soms zullen verhuurders optellen alle onroerend goed belastingen, verzekering, onderhoudskosten, en gemeenschappelijke ruimte kosten voor een gebouw en het totaal te delen door 12. Dit nummer is de maandelijkse kosten. Dit proces wordt vereenvoudigd wanneer slechts één huurder een gebouw least., De maandelijkse basis huurbedrag wordt meestal berekend op basis van een tarief per vierkante meter.

  waar Is de verhuurder verantwoordelijk voor in een Triple Net Lease?

  De huurder is verantwoordelijk voor de meeste kosten die verband houden met een commercieel onroerend goed met een drievoudige netto lease. Echter, de verhuurder kan verantwoordelijk zijn voor het dak en de structuur, en soms de parkeerplaats.

  de Bottom Line

  een netto lease is een type onroerend goed lease—meestal voor commerciële huurwoningen—waarbij een huurder een of meer extra kosten betaalt., Er zijn drie basistypen van netto leases: single, double, en triple net leases. Met een triple net lease, de huurder belooft om alle kosten van het pand te betalen, met inbegrip van onroerend goed belastingen, bouwverzekering, en onderhoud. Deze betalingen zijn in aanvulling op de kosten voor huur en nutsvoorzieningen. Triple netto lease-overeenkomsten hebben soms een lagere basis huurprijs omdat de huurder meer van de kosten voor het pand neemt. Netto leases kunnen worden vergeleken met step-up leases of ground leases.,

  bij een step-up huurovereenkomst worden toekomstige prijsstijgingen gedurende de looptijd van het contract vastgelegd in de huurovereenkomst. Bij langlopende huurovereenkomsten beschermen step-up huurovereenkomsten verhuurders tegen de risico ‘ s van inflatie of een stijgende markt. Grondhuur staat huurders toe om tijdens de huurperiode een stuk onroerend goed te ontwikkelen. Dan, na de huurperiode is voorbij, de grond en alle verbeteringen worden overgedragen aan de eigenaar/verhuurder.,

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *