Provera


bijwerkingen

zie doos waarschuwingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.

omdat klinische onderzoeken onder zeer uiteenlopende omstandigheden worden uitgevoerd, kunnen de percentages bijwerkingen die in de klinische onderzoeken met adrug zijn waargenomen, niet direct worden vergeleken met de percentages in de klinische onderzoeken met eenandere drug en weerspiegelen zij mogelijk niet de percentages die in de praktijk zijn waargenomen.,

de volgende bijwerkingen zijn gemeld bij vrouwen die PROVERA tabletten gebruiken, zonder gelijktijdige behandeling met oestrogenen:

urogenitaal systeem

abnormale uteriene bloeding (onregelmatig, toename,afname), verandering in menstruatie, doorbraakbloeding, spotting,amenorroe, veranderingen in cervicale erosie en cervicale secretie.

borsten

gevoeligheid van de borst, mastodynie of galactorroe is gemeld.

cardiovasculaire

trombo-embolische aandoeningen waaronder tromboflebitis en pulmonaire embolie zijn gemeld.,

gastro-intestinale

Nausea, cholestatische geelzucht.

huid

Gevoeligheidsreacties bestaande uit urticaria, pruritus,oedeem en gegeneraliseerde rash zijn opgetreden. Acne, Gevoeligheidsreacties bestaande uit urticaria, pruritus, oedeem en gegeneraliseerde rash zijn voorgekomen.Acne, alopecia en hirsutisme zijn gemeld.

Ogen

Neuro-oculaire laesies, bijvoorbeeld retinale trombose en optische neuritis.

centraal zenuwstelsel

mentale depressie, slapeloosheid, slaperigheid,duizeligheid, hoofdpijn, nervositeit.,

Diverse

overgevoeligheidsreacties (bijvoorbeeld anafylaxie enanafylactoïde reacties, angio-oedeem), huiduitslag (allergisch) met en zonder pruritus, gewichtsverandering (toename of afname), pyrexie,oedeem/vochtretentie, vermoeidheid, verminderde glucosetolerantie.

de volgende bijwerkingen zijn gemeld met oestrogeen plus progestin therapie.,

urogenitaal systeem

abnormale uteriene bloeding/spotting, of flow; doorbraakbleeding; spotting; dysmenorroe/pelvicpain; toename van de uterineleiomyomata; vaginitis, inclusief vaginale candidiasis; verandering in de hoeveelheid cervicale secretie; veranderingen in cervicale ectropion; ovariumkanker; endometrialhyperplasie; endometriumkanker.

borsten

gevoeligheid, vergroting, pijn, tepelafscheiding, galactorroe; fibrocystische veranderingen in de borst; borstkanker.,

cardiovasculaire

diepe en oppervlakkige veneuze trombose; pulmonaryembolie; tromboflebitis; myocardinfarct; beroerte; verhoogde bloeddruk.

gastro-intestinale

Nausea, braken; buikkrampen, opgeblazen gevoel; cholestatische jaundice; verhoogde incidentie van galblaasziekte; pancreatitis; vergroting van hepatische hemangiomen.

huid

Chloasma of melasma die kan aanhouden bij discontinuering van het geneesmiddel; erythema multiforme; erythema nodosum; hemorrhagische uitbarsting; verlies van hoofdhaar; hirsutisme; pruritus, rash.,

Ogen

retinale vasculaire trombose, intolerantie voor contactlenzen.

centraal zenuwstelsel

hoofdpijn; migraine; duizeligheid; mentale depressie;chorea; nervositeit; stemmingsstoornissen; prikkelbaarheid; exacerbatie van epilepsie,dementie.

Diversen

gewichtstoename of-afname; verminderde koolhydraattolerantie; verergering van porfyrie; oedeem; arthalgieën; beenkrampen; veranderingen inlibido; urticaria, angio-oedeem, anafylactoïde/anafylactische reacties;hypocalciëmie; exacerbatie van astma; verhoogde triglyceriden.,

Lees de volledige FDA-voorschrijfinformatie voor Provera (Medroxyprogesteronacetaattabletten)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *