kalium chloride (Rx)


Contra-indicaties

Overgevoeligheid

Onbehandelde ziekte van Addison

Hyperkaliëmie

Gelijktijdig gebruik met triamtereen en amiloride

Nierfalen

Waarschuwingen

Afhankelijk van het volume en de frequentie van de IV infusie, en de patiënt onderliggende klinische toestand, intraveneuze toediening van kalium chloride, natrium chloride kan leiden tot verstoringen van de elektrolytenbalans, zoals overhydration/hypervolemia en overbelaste staten inclusief centrale (bijv.,iew

  • Administratie van kaliumchloride in dextrose-injectie bij patiënten die werden behandeld gelijktijdig of recent met andere producten die kunnen leiden tot hyperkaliëmie of verhoging van het risico van hyperkaliëmie (bijv. kalium-sparend diureticum, angiotensine-converting enzyme-remmers, angiotensine-receptor blokkers) verhoogt het risico op ernstige en potentieel fatale hyperkaliëmie, in aanwezigheid van andere risicofactoren voor hyperkaliëmie
  • Vermijd het gebruik van kaliumchloride in 5% dextrose-injectie bij patiënten die dergelijke producten; als het gebruik niet kan worden vermeden, monitor serum kalium concentraties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *