Jeugdklok wetten: the Basics

gecreëerd door FindLaw ‘ s team van juridische schrijvers en redacteuren/laatst bijgewerkt 17 januari 2019

<| div>

Jeugdklok wetten zijn lokale verordeningen die mensen van een bepaalde leeftijd (meestal onder de 18) verbieden om in het openbaar of in een zakelijke instelling tijdens bepaalde uren (zoals tussen 23:00 en 6:00 uur)., De wetgevende bedoeling achter de jeugdklok wetten is meestal sociale orde doelen zoals het voorkomen van misdrijven waarbij jongeren, bescherming van minderjarigen tegen roofdieren, en het behoud van de Algemene vrede.

Jeugdklok Wetten en vrijgestelde activiteiten

bijna al deze soorten wetten identificeren vrijgestelde activiteiten of uitzonderingen op grond waarvan jongeren na de avondklok legaal buiten kunnen zijn., Deze uitzonderingen variëren per rechtsgebied, maar omvatten meestal de volgende:

  • minderjarigen die vergezeld worden door een ouder of voogd;
  • minderjarigen die van of naar het werk reizen;
  • minderjarigen die officiële school of religieuze evenementen bezoeken;
  • minderjarigen die boodschappen doen op instructie van een volwassene; en
  • noodsituaties.,

straffen voor overtredingen van de Jeugdklok

overtredingen van de jeugdklok worden verschillend gestraft tussen de verschillende rechtsgebieden, maar kunnen vaak een of meer van de volgende straffen omvatten:

  • boetes (meestal hoger voor latere overtredingen);
  • het opleggen van taakstraf of verplichte inschrijving in naschoolse programma ‘ s;
  • beperking van rijbewijsrechten; of
  • mogelijke detentie in de gevangenis of de jeugdgevangenis.,

in sommige steden kunnen ouders die hun kinderen willens en wetens toestaan de avondklok te overtreden ook worden bestraft met boetes en andere vormen van straf.

Jeugdklok wetten, selectieve handhaving en clementie

vaak zal een stadsklok wet in de boeken blijven, maar zal alleen periodiek worden gehandhaafd, meestal als een politie reactie op een toegenomen incidentie van lokale criminaliteit en geweld. In andere steden, avondklok handhaving wordt opgevoerd tijdens de zomermaanden wanneer studenten van school zijn.,

de avondklok-wet van een stad kan ook een bepaling bevatten die lokale wetshandhavers de mogelijkheid geeft om soepeler en sociaal constructief te kiezen voor het afdwingen van de avondklok (in vergelijking met automatische aanhouding of aanhouding van minderjarigen die een overtreding begaan). Deze alternatieven kunnen bestaan uit het geven van een waarschuwing, het aanbevelen van een counseling programma, of gewoon het nemen van de minderjarige naar huis.,

deze selectieve handhaving en discretie bij de behandeling van schendingen van de jeugdklok wetten kan helpen bij het aanpakken van specifieke situaties, maar ze zijn ook de basis geweest voor het betwisten van bepaalde jeugdklok wetten in het gerechtelijk systeem.

Jeugdklok wetten: vraag het aan de lokale autoriteiten

aangezien de jeugdklok wetten verschillen per plaats, en handhaving kan afhangen van een aantal factoren, kunt u meer te weten komen over jeugdklok wetten waar u woont door contact op te nemen met uw lokale politie afdeling of een andere wetshandhavingsinstantie., Als ze geen antwoord hebben op je vragen over de jeugdklok, kunnen ze je in de juiste richting wijzen.

krijg juridische hulp bij uw vragen over Jeugdklok wetten

zoals u kunt zien, zijn er meestal verschillende uitzonderingen op jeugdklok wetten, evenals kwesties met betrekking tot selectieve handhaving en discretionaire straffen. Contact opnemen met een lokale strafverdedigingsadvocaat zal u helpen uw zaak te begrijpen, evenals manieren om uw zaak informeel op te lossen door middel van onderhandelingen of door het presenteren van de sterkste verdediging tijdens het proces. Neem vandaag nog contact op.,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *