Hoe word ik een forensisch psycholoog

Wat is Forensische Psychologie?

Forensische Psychologie is de toepassing van de wetenschap en het beroep van de psychologie op vragen en vraagstukken met betrekking tot het recht en het rechtsstelsel. Het woord “forensisch” komt van het Latijnse woord ‘forensis,’ wat betekent ‘van het forum,’ waar de rechtbanken van het oude Rome werden gehouden., Vandaag de dag verwijst forensic naar de toepassing van wetenschappelijke principes en praktijken op het proces van de tegenstander waar vooral goed geïnformeerde wetenschappers een rol spelen (zie American Board of Forensic Psychology: www.abfp.com).,raadpleging van wetgevers over kwesties van openbaar beleid met psychologische implicaties raadpleging en opleiding van rechtshandhavingsinstanties, strafrecht en correctionele systemen, bijvoorbeeld met betrekking tot het ondervragen van kindgetuigen raadpleging en opleiding van geestelijke gezondheidsstelsels en beoefenaars over forensische kwesties beleidsontwikkeling en programmaontwikkeling op het gebied van psychologie en recht

certificering als forensisch psycholoog

Er is geen specifieke internationale standaard voor certificering als forensisch psycholoog., Echter, een aantal Angelsaksische landen hebben board certificering voor forensische psychologen. De British Psychological Society (BPS) biedt het Diploma in Forensische Psychologie (Chartered Forensic Psychologist) dat bestaat uit twee fasen (zie: www.bps.org.uk):

 • Fase 1 biedt de noodzakelijke onderbouwing van kennis: de student moet een maatschappij geaccrediteerd MSc in Forensische Psychologie volgen.de tweede fase bestaat uit een praktijk onder toezicht: de student moet twee jaar praktijkopleiding volgen onder toezicht van een gecharterd forensisch psycholoog.,in de Verenigde Staten en Canada biedt de American Board of Professional Psychology (ABPP) een diploma Forensische Psychologie. Voor deze certificering moeten studenten aan de volgende criteria voldoen (zie: www.abp.org):

  • een doctoraat van een programma in de professionele psychologie geaccrediteerd door de APA of de CPA.
  • een licentie als psycholoog voor onafhankelijke praktijk.
  • ten minste 100 uur formeel onderwijs, direct toezicht of permanente vorming in forensische psychologie.,
  • ten minste 1000 uur ervaring in forensische psychologie verkregen door a) een voltijdse formele postdoctorale opleiding in forensische psychologie, goedgekeurd door ABPP, of b) praktijk gedurende een minimumperiode van vier postdoctorale jaren.voor zover wij weten, zijn er momenteel geen geaccrediteerde academische programma ‘ s in Forensische Psychologie in continentaal Europa. In Nederland biedt de Universiteit Maastricht sinds September 2010 een 2-jarige masteropleiding Forensische Psychologie aan., Deze Nieuwe Master streeft naar de integratie van klinische en onderzoeksvaardigheden gedurende het hele programma. In het eerste jaar worden naast elkaar theoretische cursussen en praktische vaardigheidstrainingen aangeboden. Tijdens het tweede jaar bereiden zowel een klinische als een onderzoeksstage studenten voor op een carrière als wetenschapper-practitioner in het forensische veld., De volgende doelstellingen zijn vastgesteld voor dit tweejarige masterprogramma: een wetenschapper-beoefenaar worden die in staat is wetenschappelijke kennis, vaardigheden en attitudes te integreren om evidence-based practice uit te voeren in forensische assessment en forensische therapie.
  • een grondige academische kennis van de literatuur op het gebied van Forensische Psychologie.
  • integratie van kennis uit verschillende gebieden van Forensische Psychologie en andere disciplines, zoals recht en ethiek, om bewustzijn en kennis van multidisciplinariteit in Forensisch werk te ontwikkelen.,het verwerven van de vereiste kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van onafhankelijk academisch onderzoek in forensische psychologie.daarnaast heeft de Universiteit Maastricht de volgende doelstellingen voor haar onderwijsprogramma ‘ s vastgesteld: het opzetten van zowel een internationaal curriculum als een internationale leeromgeving.
  • een nauwe band tot stand brengen met de arbeidsmarkt in forensische geestelijke gezondheidszorg.,uit de door het BPS en het ABPP gehanteerde criteria blijkt duidelijk dat een combinatie van academisch onderwijs en klinische opleiding nodig is om als gecertificeerd forensisch psycholoog te kunnen werken. Uitgaande van deze combinatie kan de Master Forensic Psychology aan de Universiteit Maastricht geen studiebelasting hebben onder 120 ECTS., Met een studiebelasting van 120 ECTS, het programma voldoet ook aan de kwalificaties voor het Europees Diploma in de psychologie, die de succesvolle voltooiing van een nationaal geaccrediteerd academisch curriculum in de psychologie vereist, die een duurequivalent aan ten minste vijf jaar van fulltime studie heeft.Meer informatie over dit 2-jarige masterprogramma Forensic Psychology is beschikbaar op de website: http://www.maastrichtuniversity.nl/fpn/masterforensicpsychology. Deze masteropleiding is officieel geaccrediteerd door de Nederlandse Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).,

   bezoek de website van de Universiteit Maastricht en bekijk de video als je meer wilt weten over dit internationaal georiënteerde masterprogramma Forensische Psychologie: http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/…/ForensicPsychology.htm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *