Tips for Besteforeldre som Søker Varetekt av Barnebarn

Mange land har lover som tillater en domstol til å tildele omsorgen for mindreårige barn til besteforeldre eller andre tredjeparter med en betydelig forhold til at mindreårige barn. Fordi disse lovene kan krenke en biologisk forelder er grunnleggende rettigheter til foreldre sine barn, lovene må være skreddersydd for å møte en overbevisende statens interesse i å beskytte velferd og sikkerhet for barn.,

Et konstitusjonelt tillatt lov som tillater en domstol til å tildele varetekt til besteforeldre ofte krever besteforeldre til:

  1. Overvinne en presumpsjon for at en forelder opptrer i beste interesse for hans eller hennes barn
  2. Viser at det er sannsynlig at barna vil lide noen skade hvis varetekt som er tildelt til de biologiske foreldrene(s)

I slike tilfeller, besteforeldre og de biologiske foreldre ikke er på like fot., Domstolene ikke bare sammenligne besteforeldre og biologiske foreldres respektive foreldre evner til å avgjøre hvem som skal få tildelt varetekt. Besteforeldre som er involvert i disse tilfeller (som objektivt sett kan fremstå bedre i stand til foreldre, og sørge for deres barnebarn) er ofte sjokkert over å miste foreldreretten til en forelder som har mangelfull foreldre ferdigheter.

bevis for at en besteforelder som er til stede i slike tilfeller varierer fra jurisdiksjon., Besteforeldre varetekt sakene er ofte svært utfordrende, og besteforeldre som ønsker å søke om foreldreretten til barnebarn, bør du rådføre deg med en advokat som er kjent med tredjepart varetekt tilfeller. Advokaten kan hjelpe besteforeldre fullt vurdere sine sjanser for å lykkes og planlegge hvordan forbedre disse sjansene. Besteforeldre bør også vurdere om domstolen beordret besøksforbud er et levedyktig alternativ.

Hva Bør jeg Ta i arbeidet med Foreldreretten til Mine Barnebarn?,

Hvis du er en besteforelder som søker varetekt av barnebarnet ditt, bør du vurdere følgende råd:

VURDERE DE LANGSIKTIGE KONSEKVENSENE AV DINE HANDLINGER.

Hvis du er omsorg for et barnebarn som er trygg og glad i din omsorg, og den biologiske forelder(e) er tilfreds med at ordningen, nøye vurdere sannsynligheten for suksess før innlevering av en handling for å formelt søke varetekt. Innlevering for varetekt kan uopprettelig fremmedgjøre de biologiske foreldrene(s), og hvis du ikke klarer å gjelde i ditt tilfelle, kan det ha negativ innvirkning på ditt forhold til dine barnebarn., Hvis du trenger myndighet til å foreta foreldrenes aktiviteter på vegne av barnebarna, kan du kontakte en advokat for å diskutere bli en verge for barna.

få VITE DINE MOTSTANDERE.

Husk at dine barnebarn sannsynlig ha to foreldre. Vanligvis, en uegnede foreldre er mer sannsynlig å få barn med noen som er på samme måte uskikket. Undersøk om du ville være i stand til å gjelde i en besteforelder varetekt sak mot begge foreldrene. Hvis den andre forelderen er far, sjekk for å se om han har vært lovlig fast bestemt på å bli far., Hvis kjent, begge foreldre må være serveres med varsel om eventuelle varetekt handling som påvirker deres foreldres rettigheter. Hvis begge foreldrene vises i tilfelle, kan du møte de utfordrende utsiktene til å bevise din sak mot begge biologiske foreldre. Hvis du bare er i stand til å bevise din sak mot ditt eget barn, kan du opprette den utilsiktede konsekvens av varetekt som blir tildelt til den andre forelderen.

BRUK en TAKTISK FORDEL.

Vær forberedt på å utnytte enhver situasjon der biologisk forelder(e) ville være i stand til å trygt omsorg for barna., Eksempler inkluderer søker varetekt etter den biologiske forelder(e) er arrestert eller dømt for en forbrytelse, eller hvis lidelse psykisk sykdom, engasjert i en avhengighet, eller er involvert med fysisk støtende partnere. Hvis dine barnebarn foreldre er marginalt passer til overordnet de kan ha perioder med økt og redusert foreldre evner i sine barns liv. Å dra nytte av situasjonen i løpet av en nedgang i foreldrenes ferdigheter vil hjelpe deg å vinne, og isolere barnebarn fra fremtidig ustabilitet.

NØYE VURDERE å KONTAKTE MYNDIGHETENE.,

Hvis dine barnebarn er i fare for misbruk eller forsømmelse det er hensiktsmessig å be staten misbruk av barn tjenestemenn for å starte en beskyttende tiltak og undersøkelse. Du kan be om at barna plasseres i din omsorg hvis de er fjernet fra biologiske foreldre. IKKE gjøre falske eller overdrevne rapporter eller krav til å prøve å få en taktisk fordel., Staten rapportering byråer er klar over at folk som er involvert i varetekt tvister gjøre overdrive og forfalske påstander om misbruk av barn, og de vil utvikle skriftlige opptegnelser og kan skrive anbefalinger som senere skade dem i retten.

VET NÅR OG HVORDAN de SKAL BLI INVOLVERT.

Hvis dine barnebarn er i varetekt kamp mellom to knapt kompetente foreldre, bør du vurdere å støtte og oppmuntre og støtte din egen barnets evne til å forelder i stedet for å intervenere i saken., Kanskje skaffe bolig eller annen støtte for barnet å bidra til å gi stabilitet for dine barnebarn. Hvis barnet ditt har varetekt og du har regelmessig kontakt med dine barnebarn, vil du være i en bedre posisjon til å beskytte dine barnebarn om ditt barns evne til å ta vare på dem avtar.

STØTTE DINE BARNEBARN RELASJONER MED SINE FORELDRE.

I en situasjon hvor barnet er klart uegnet og den andre forelderen er klart passform, er sjansene dine til å lykkes i en aksjon for å få foreldreretten til dine barnebarn er slank., Husk at dine barnebarn relasjoner med foreldrene er viktig for deres utvikling. Støtte den av foreldrene som best mulig kan ta vare på dine barnebarn å bidra til å fremme open access og kommunikasjon med dine barnebarn. Hvis nødvendig, kan være en ressurs for å føre tilsyn med kontakt mellom barn og dine barnebarn. Vurdere å forhandle med den andre forelder for formell besøksrett.

SØK BESØKSFORBUD.,

Mange land har lover som tillater besteforeldre eller trinn-foreldre til å søke samvær med barn om deres forhold er lik et foreldre-barn-forhold, eller hvis det er en betydelig pågående personlige forhold. Vær forberedt på å ha din advokat søke varetekt og, som et alternativ, besøksforbud. Besøksforbud kan hjelpe deg med å bevare ditt forhold til dine barnebarn som kan slå til deg hvis tilsyns foreldrenes egnethet begynner å lide.,

Hver stat har forskjellige lover som gir besteforeldre eller andre tredjeparter visse rettigheter til å ha relasjoner med mindreårige barn. Før du tar noen form for handling eller uttrykke noen intensjon om å søke varetekt av barnebarn, bør du diskutere faktum i saken med en advokat i din jurisdiksjon er kjent med slike spørsmål., Være forberedt på å ærlig diskutere:

  • Din rolle og rollen av hver biologiske foreldre i dine barnebarns liv
  • rollen som barnets utvidede familie, inkludert andre besteforeldre
  • Den grad du har foretatt foreldre funksjoner
  • Dine bekymringer angående barnet er foreldrenes egnethet
  • Den andre forelder foreldre styrker og svakheter

Jo mer informasjon du kan gi mer sannsynlig er det at rådet kan lykkes med å guide deg å beskytte dine barnebarn og deres forhold med deg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *