Når voksne pasienter ta opp bekymringer om deres statin,Prøv LIVALO som Din Go-Til 2.-Linje Statin

Disse Vilkårene for Bruk («Vilkår») ble sist oppdatert februar 6, 2019.

Kowa Pharmaceuticals America, Inc. («Kowa») vedlikeholder nettstedet ligger på LivaloHCP.com («Nettstedet») for å gi informasjon og opplæring om LIVALO® (pitavastatin). Du samtykker i å overholde Vilkårene i kraft på tidspunktet for hver slik tilgang eller bruk., Du erkjenner også at Kowa kan, fra tid til annen etter eget skjønn og uten varsel til deg, endre disse Vilkårene. Du bør lese Vilkårene hver gang du besøker eller bruker Nettstedet. Hvis du ikke godtar disse Vilkårene, må du ikke bruke Nettstedet. Som er brukt i disse Vilkårene, «vi» inkluderer Kowa, hver av sine samarbeidspartnere og tredjeparts leverandører vi leier inn til å bistå i forvaltningen av Området, innsamling, katalogisering og/eller analyse av data og/eller behandling eller håndtering av alle besøkende transaksjoner.,

Ingen person under atten (18) er autorisert til å få tilgang til eller bruke dette Nettstedet. Brukeren tilgang til og bruk av Nettstedet er underlagt alle gjeldende lover og forskrifter. Bruk av dette Nettstedet er ugyldig der det er forbudt. Ved å bruke denne Siden, representerer og garanterer du at du er atten (18) år og at du har rett til, autoritet til, og kapasistet til å bli gå inn i denne Avtalen og å overholde Vilkårene.

Bruk av Nettstedet

Nettstedet er kun for informasjonsformål og pedagogiske bruker bare., Du kan skrive ut, laste ned eller på annen måte reprodusere informasjonen som finnes på Nettstedet kun til personlig bruk. Enhver kommersiell bruk av informasjonen som finnes på Nettstedet er strengt forbudt. Den ovenfor nevnte lisens skal ikke omfatte enhver form for videresalg eller kommersiell bruk av dette Nettstedet eller dets innhold; noen avledet bruk av dette Nettstedet eller dets innhold; eller enhver bruk av data mining, roboter eller lignende data innsamling og utvinnings verktøy., Du kan ikke ramme inn eller bruke innrammingsteknikker til å legge noe varemerke, logo eller annen fortrolig informasjon (inkludert bilder, tekst, side oppsett, eller form) av Kowa eller våre tilknyttede selskaper, uten forutgående skriftlig samtykke.

Vi gir ingen garantier angående tilgjengeligheten av Nettstedet. Videre forbeholder vi oss retten, i vårt eget skjønn, å avvikle Nettstedet. Du samtykker i at vi ikke være ansvarlig overfor deg for eventuelle slike opphør eller endring av Nettstedet. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i henhold til disse Vilkårene er reservert av oss.,

Du er ikke forpliktet til å bruke eller fortsette å bruke Nettstedet, og du kan midlertidig eller permanent slutte å bruke Nettstedet uten varsel å Kowa. Enhver bruk av Nettstedet, eller deler av disse, i strid med det foregående skal utgjøre et brudd på disse Vilkårene, og kan resultere i blant annet oppsigelse eller suspendering av din rett til å bruke Nettstedet eller noen del derav.

Innhold

Kowa vil bruke rimelige anstrengelser for å gi informasjon som er oppdatert og korrekt., Kowa gir ingen garantier av noe slag med hensyn til området, og/eller alle materialer som tilbys på nettstedet, som alle er gitt på en «som den er», «som tilgjengelig» basis. Kowa garanterer ikke nøyaktigheten, fullstendighet, aktualitet, eller påliteligheten av noen av innholdet eller for data som finnes på nettstedet, og fraskriver seg uttrykkelig alle garantier, inkludert underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse av rettigheter, og de som fremkommer av vedtektene eller på annen måte i lov eller fra et kurs i behandling eller bruk av handel., Kowa garanterer ikke at nettstedet, dets servere, eller e-post som sendes fra det, er fri for virus eller andre skadelige komponenter.

Verken Kowa, eller dets tilknyttede selskaper, gjør eventuelle inneståelser, garantier, eller garantier om (1) bruk av eller ytelsen til nettstedet, eller (2) internett generelt.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier, slik at de ovennevnte begrensningene ikke gjelder for deg., Du kan også ha andre rettigheter som varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon, og som kan være begrenset i henhold til disse vilkårene, forutsatt imidlertid at du samtykker i og erkjenner at i den utstrekning det er tillatt under gjeldende lov, fraskriver du deg noen slike lovfestede rettigheter med hensyn til underforståtte garantier.,

Begrensning av Ansvar

Kowa påtar seg ikke noe ansvar og skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader på, eller virus som kan infisere ditt datautstyr eller annen eiendom på grunn av din tilgang til, bruk av, eller surfer på nettstedet eller laster ned materiale, data, tekst, bilder, video eller lyd fra nettstedet., Ikke i noe tilfelle skal Kowa være ansvarlig for eventuelle skader, tap, krav, skader, eller spesielle skader, følgeskader, direkte, indirekte, tilfeldige skader eller følgeskader av noe slag (inkludert, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste eller tapte besparelser), enten basert på kontrakt, forvoldt skade, objektivt ansvar eller annet, som oppstår som følge av eller på noen måte er forbundet med enhver bruk av nettstedet eller innholdet som finnes der.

åndsverk

Alt innhold på Nettstedet er beskyttet av opphavsrett, og/eller varemerkebeskyttet av Kowa. Alt innhold eies av Kowa med mindre annet er angitt., Alle varemerker tilhører Kowa med mindre annet er angitt. Vilkårene ikke lisens til å modifisere eller endre innholdet på Nettstedet som er vist, lastet ned eller på annen måte tilgjengelig for dere. Skal du beholder alle merknader, inkludert merknader om opphavsrett, som finnes på et nedlastbart materiale. Du skal alene være ansvarlig for skader som oppstår som følge av overtredelse av copyright, varemerke eller andre proprietære høyre, eller enhver skade som oppstår fra din bruk av Nettstedet.,

Medisinsk Informasjon

Nettstedet kan inneholde informasjon om sykdommer, lidelser eller andre medisinske tilstander, samt farmasøytiske stoffer, stoffblandinger eller produkter. Informasjonen er ment for generell eller for pedagogisk bruk. Rådfør deg med helsepersonell for mer spesifikk informasjon om din helse.

Personvern

Noen personlige opplysninger eller annen informasjon om deg samles inn av Kowa gjennom, eller i forbindelse med dette Nettstedet er underlagt våre Retningslinjer for Personvern., Den Kowa Personvern er innlemmet i form av disse Vilkårene ved denne referansen. Som angitt i disse Vilkårene, dette Nettstedet er designet for voksne myndig (18 år og over). For spørsmål om våre retningslinjer for personvern på nettet for barn, kan du se Retningslinjene for Personvern.

Tredje-Parts Nettsteder og Lenker

Nettstedet kan inneholde, fra tid til annen, koblinger til andre webområder for tredjepart. Disse koblingene er gitt for din bekvemmelighets skyld. Kowa har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller deres politikk., Du bør gå gjennom vilkår og betingelser og retningslinjer for personvern for hvert nettsted du besøker, etter at du forlater Nettstedet. Du erkjenner og godtar at Kowa ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold eller nettsteder tilgjengelig på eller gjennom slike steder eller ressurs.,

Ugyldig Der det er Forbudt

Selv om dette Nettstedet kan nås fra hvor som helst i verden, informasjonen på dette Nettstedet er ment å være i samsvar med lover og bestemmelser i Usa og dets Territorier. Informasjonen på Nettstedet er for bruk av innbyggerne i Usa og dets Territorier. Alle tilbud for produkter eller tjenester som finnes på dette Nettstedet, er ugyldig der det er forbudt ved lov. Se spesifikt tilbud for mer informasjon.,

Erstatning og Slippe

Ved å bruke dette Nettstedet, samtykker du i å holde Kowa og dets partnere, styremedlemmer, ansatte og agenter, og holder dem skadesløs fra ethvert og alle krav og utgifter, inkludert advokathonorarer, som oppstår fra din bruk av Nettstedet., Ved å bruke Nettstedet, du er herved enige om å frigi Kowa og dets partnere, styremedlemmer, ansatte og agenter fra eventuelle og alle krav, fordringer, forpliktelser, tap, skader (faktiske eller følgeskader), kostnader og utgifter av noe slag eller natur overhodet, enten kjente eller ukjente, mistenkte eller uventede, avslørte eller ukjente, som du måtte ha mot dem som oppstår som følge av eller som på noen måte er relatert til din bruk av Nettstedet.,

lovvalg

Denne Vilkårene for Bruk Avtalen og din bruk av dette Nettstedet er underlagt lovene i Usa og Delstaten Alabama, uten hensyn til eventuelle juridiske prinsipper. Eventuelle rettssaker knyttet til dette Nettstedet utelukkende skal føres i en føderal eller delstatlig domstol i en kompetent jurisdiksjon sitter i Delstaten Alabama.

Endringer i Vilkårene

Vi kan med jevne mellomrom å endre og supplere disse Vilkår og varsel til deg vil være å oppdatere disse Vilkårene., Du er ansvarlig for regelmessig å kontrollere disse Vilkårene for endringer. Alle endrede Vilkårene bli effektiv på våre innlegg på Nettstedet, og enhver bruk av Nettstedet etter at slike endringer har blitt postet innebærer ditt samtykke og enighet til de endrede Vilkårene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *