Juvenile Portforbud Lover: Det Grunnleggende

Laget av FindLaw team av juridiske forfattere og redaktører| Sist oppdatert januar 17, 2019

Juvenile portforbud lover og lokale forskrifter som forbyr folk av en viss alder (vanligvis under 18) fra å være i offentlig eller i en bedrift etablering i enkelte timer (for eksempel mellom 11:00 og 6:00 am)., Den lovgivende hensikten bak juvenile portforbud lover er vanligvis sosiale for mål, slik som forebygging av kriminalitet som involverer ungdom, beskyttelse av mindreårige fra rovdyr, og vedlikehold av generell fred.

Juvenile Portforbud Lover og Unntatt Virksomhet

Nesten alle disse typer lover identifisere unntatt aktiviteter eller unntak i henhold som yngel kan lovlig være ute etter leggetid., Disse unntakene vil variere fra rettsområde, men omfatter vanligvis følgende:

  • Mindreårige ledsaget av en forelder eller verge;
  • Mindreårige som reiser til eller fra arbeid.
  • Mindreårige deltar offisielle skolen eller religiøse hendelser;
  • Mindreårige kjører ærend under en voksen instruksjon; og
  • Nødhjelp.,

Straff for Juvenil Portforbud Brudd

Brudd på juvenile portforbud straffes ulikt blant ulike jurisdiksjoner, men det kan ofte omfatte en eller flere av følgende straffer:

  • Bøter (vanligvis øker for påfølgende brudd);
  • Ileggelse av samfunnstjeneste eller kreves for deltakelse i etter-skolen-programmer;
  • Begrensning av førerkort privilegier; eller
  • Mulig forvaring i fengsel eller juvenile hall.,

I noen byer, foreldre som bevisst lar sine barn til å bryte portforbudet lover kan også være utsatt for bøter og andre former for straff.

Juvenile Portforbud Lover, Selektiv Håndhevelse, og Lemping

Ofte, en by portforbud lov vil forbli på bøker, men vil bare kunne gjennomføres med jevne mellomrom, vanligvis som en politi-respons til en økt forekomst av lokale kriminalitet og vold. I andre byer, portforbud håndheving er trappet opp i løpet av sommeren når studentene er ute av skolen.,

En by er portforbud loven kan også inneholde en bestemmelse som gir politiet muligheten til å velge mer skånsom og sosialt konstruktiv portforbud håndheving politikk (sammenlignet med automatisk begrunnelse eller arrest for å fornærme mindreårige). Disse alternativene kan inkludere å utstede en advarsel, anbefale en rådgivning program, eller ganske enkelt å ta barnet hjem.,

Denne selektive med politi og skjønn i å håndtere krenkelser av juvenil portforbud lover kan hjelpe når du tar opp spesifikke situasjoner, men de har også vært grunnlag for utfordrende visse juvenile portforbud lover i rettssystemet.

Juvenile Portforbud Lover: Be Lokale Myndigheter

Siden juvenile portforbud lover variere fra lokalitet, og håndhevelse kan avhenge av en rekke faktorer, kan Du lære mer om juvenil portforbud landet der du bor, ta kontakt med din lokale politiet eller andre politimyndigheter., Hvis de ikke har svarene på dine juvenile portforbud lov spørsmål, bør de være i stand til å peke deg i riktig retning.

Få Juridisk Hjelp med Dine Spørsmål Om Juvenil Portforbud Lover

Som du kan se, det er som regel flere unntak til juvenile portforbud lover, samt spørsmål knyttet til selektiv med politi og skjønnsmessige straff. Å kontakte en lokal kriminelle forsvarsadvokat vil hjelpe deg til å forstå din sak så vel som måter å løse saken uformelt gjennom forhandlinger eller ved å presentere den sterkeste forsvarer i rettssaken. Komme i kontakt med en dag.,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *