Hva Er Solenergi Masse?

solens masse er massen til solen. Eller, mer presist, det er 1.989 x 10^30 kilo — om 333,000 Jordarter.

Astronomer bruker en solar masse som en grunnleggende enhet av masse. Siden de fleste ting i verdensrommet er stor og tung — slik som stjerner, galakser og sorte hull — det gir mer mening å snakke om slike kosmiske objekter i form av solmasser, i motsetning til en langt mindre enhet, for eksempel kilo.

å Tenke på objekter i form av solmasser gir også en mer intuitiv følelse av legemets masse i forhold til sola., Det supermassive sorte hullet i sentrum av melkeveien, for eksempel, er om 7.956 x 10^36 kg. Et så stort antall er litt vanskeligere å forestille seg enn hvis du skulle si det sorte hullet er så massive som 4 millioner soler.

Takk til Sir Isaac Newton, beregning av solens masse er ikke altfor vanskelig, heller. Solens masse bestemmer hvor sterk dens tyngdekraft er. Og sin tyngdekraften bestemmer orbital avstand og hastighet av en planet som Jorden.,

For eksempel, hvis solen var mer massiv med en sterkere gravitasjonskraft, og hvis Jorden var på samme avstand fra solen, planeten vår ville ha til bane raskere eller det ville falle i solen. Om solen var mindre massiv med en svakere gravitasjonskraft, ville Jorden har å bane langsommere eller det ville bli kastet ut av solsystemet.

Newtons ligninger vil beregne solens masse så lenge vi vet hastigheten på Jordens bane og avstanden til solen. Astronomer bruker grunnleggende geometri for å beregne de to konstanter., Jorden går i bane rundt solen på om 67,000 mph (107,000 km/h), i henhold til Cornell, og avstanden fra Jorden til solen (som kalles en astronomisk enhet) er 92,955,807 miles (149,597,870 kilometer) i henhold til den Internasjonale Astronomer Union.

Våre aktive Solen. (Bilde credit: NASA/SDO)

I slutten av 1600-tallet, Newton beregnet den relative massene av solen og de andre planetene. Hans beregninger for det meste var riktig, selv om hans verdier for Jordens relative vekten ble av., Han fant solen 169,282 ganger mer massiv enn Jorden, mens den nøyaktige verdien er 331,950. Han feilberegnet fordi hans tall for Jorden-solen avstand lettelse opp på unøyaktige målinger av solens parallakse, som er tydelig forskyvning av solen i himmelen som observert på ulike punkter i Jordens bane. Forskerne fant også at han gjorde en feil i å transkribere tall når du skriver nye utgaver av «Principia», hans samling av tekster som beskriver matematiske og fysiske begreper.,

i Dag, i stedet for å bruke parallax, astronomer kan måle avstander mellom solsystemet objekter med radar. Ved å måle tiden det tar for en satellitt er radarsignalet til å sprette tilbake fra en annen planet, astronomer kan bestemme avstanden til at planeten. Men fordi solen ikke har en fast overflate, radarsignaler ikke sprette tilbake. Så, for å måle Jorden-solen avstand, astronomer første må måle avstander til et annet objekt, for eksempel Venus. Deretter, ved triangulering, de kan beregne avstanden til solen.,

Plugin som verdi og målt hastighet på Jordens bane i Newtons ligninger, og med noen enkle algebra, kan du beregne solens masse. Forutsatt en sirkulær bane (Jordens bane er nær en sirkel), M = (d/G)v^2, der d er avstanden til solen, v er Jordens orbital hastighet, og G er den gravitasjonelle konstant.

Videre lesing:

  • En oversikt over fakta om solen, fra NASA.
  • Sol/Jord sammenligning av tall fra NASA.
  • Finne informasjon om nasas oppdrag å studere sola.,

Editor ‘ s Note: Denne artikkelen er oppdatert på 1 p.m. OG for å reflektere en korreksjon. Den opprinnelige versjonen uttalt at massen til det sorte hullet i sentrum av melkeveien er 7.956 x 10^30 kg.

nyheter

{{ articleName }}

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *