Den Ultimate Capsim Guide Med Nyttig Capsim Tips Per Runde


Kort Oppsummering Capsim Tips Runde 2

Forskning og Utvikling (R&D) Beslutninger Capsim Tips Runde 2

 • Omplassert segmenter: tradisjonelle, high-end, ytelse og størrelse.

Markedsføring Beslutninger Capsim Tips Runde 2

 • Betalt for tilgjengelighet.
 • Betalt for bevissthet.,

Produksjon Beslutninger Capsim Tips Runde 2

 • Kjøpt mer automatisering.
 • Kjøpt mer kapasitet.

Finans Beslutninger Capsim Tips Runde 2

 • Utstedt aksjer.
 • Utstedt obligasjoner.
 • Fordringer med forfall til 90 dager (uendret fra forrige runde).
 • Leverandørgjeld dato til betaling 30 dager (uendret fra forrige runde).

Human Resource Beslutninger Capsim Tips Runde 2

 • Rekruttering av kostnader: $5,000.
 • Opplæring: 80 timer.
 • Forhandlet frem nye arbeids vilkår.,

Kort Oppsummering Capsim Runde 3

Forskning og Utvikling (R&D) Vedtak Capsim Runde 3

 • Omplassert segmenter: high-end ytelse, størrelse og high-end (oppfunnet produktet).

Markedsføring Beslutninger Capsim Runde 3

 • Betalt for tilgjengelighet.
 • Betalt for bevissthet.

Produksjon Beslutninger Capsim Runde 3

 • Kjøpt mer automatisering.
 • Kjøpt mer kapasitet.

Finans Beslutninger Capsim Runde 3

 • Utstedt aksjer.,
 • Fordringer med forfall til 90 dager (uendret fra forrige runde).
 • Leverandørgjeld dato til betaling 30 dager (uendret fra forrige runde).

Human Resource Beslutninger Capsim Runde 3

 • Rekruttering av kostnader: $5,000.
 • Opplæring: 80 timer.

Kort Oppsummering Capsim Tips Runde 4

Forskning og Utvikling (R&D) Vedtak Capsim Tips Runde 4

 • Omplassert segmenter: tradisjonelle, high-end ytelse, størrelse og high-end (oppfunnet produktet).,

Markedsføring Beslutninger Capsim Tips Runde 4

 • Betalt for tilgjengelighet.
 • Betalt for bevissthet.

Produksjon Beslutninger Capsim Tips Runde 4

 • Kjøpt mer automatisering.
 • Kjøpt mer kapasitet.

Finans Beslutninger Capsim Tips Runde 4

 • Utstedt aksjer.
 • Fordringer med forfall til 90 dager (uendret fra forrige runde).
 • Leverandørgjeld dato til betaling 30 dager (uendret fra forrige runde).

Human Resource Beslutninger Capsim Tips Runde 4

 • Rekruttering av kostnader: $5,000.,
 • Opplæring: 80 timer.

Totale Mengden Management (TQM) Capsim Tips Runde 4

 • Kostnader: $1500 per kategori.

Kort Oppsummering Capsim Tips Per Runde 5

Forskning og Utvikling (R&D) Vedtak Capsim Tips Per Runde 5

 • Omplassert alle segmenter.

Markedsføring Beslutninger Capsim Tips Per Runde 5

 • Betalt for tilgjengelighet.
 • Betalt for bevissthet.

Produksjon Beslutninger Capsim Tips Per Runde 5

 • Kjøpt mer automatisering.,

Finans Beslutninger CapsimTips Per Runde 5

 • Fordringer med forfall til 90 dager (uendret fra forrige runde).
 • Leverandørgjeld dato til betaling 30 dager (uendret fra forrige runde).

Human Resource Beslutninger Capsim Tips Per Runde 5

 • Rekruttering av kostnader: $5,000.
 • Opplæring: 80 timer.

Totale Mengden Management (TQM) Capsim Tips Per Runde 5

 • Kostnader: $1500 per kategori.,

Kort Oppsummering Capsim Tips Runde 6

Forskning og Utvikling (R&D) Vedtak Capsim Tips Per Runde 6

 • Omplassert segmenter: tradisjonelle, high-end ytelse, størrelse og high-end (oppfunnet produktet).

Markedsføring Beslutninger Capsim Tips Runde 6

 • Betalt for tilgjengelighet.
 • Betalt for bevissthet.

Produksjon Beslutninger Capsim Tips Runde 6

 • Kjøpt mer automatisering.
 • Kjøpt mer kapasitet.,

Finans Beslutninger Capsim Tips Runde 6

 • Fordringer med forfall til 90 dager (uendret fra forrige runde).
 • Leverandørgjeld dato til betaling 30 dager (uendret fra forrige runde).

Human Resource Beslutninger Capsim Tips Runde 6

 • Rekruttering av kostnader: $5,000.
 • Opplæring: 80 timer.

Totale Mengden Management (TQM) Capsim Tips Runde 6

 • Kostnader: $1500 per kategori.,

Kort Oppsummering Capsim Tips Runde 7

Forskning og Utvikling (R&D) Vedtak Capsim Tips Runde 7

 • Omplassert segmenter: tradisjonelle, high-end og high-end (oppfunnet produktet).

Markedsføring Beslutninger Capsim Tips Runde 7

 • Betalt for tilgjengelighet.
 • Betalt for bevissthet.

Produksjon Beslutninger Capsim Tips Runde 7

 • Kjøpt mer kapasitet.

Finans Beslutninger Capsim Tips Runde 7

 • Pensjonert aksjer.
 • Pensjonert obligasjoner.,
 • Fordringer med forfall til 90 dager (uendret fra forrige runde).
 • Leverandørgjeld dato til betaling 30 dager (uendret fra forrige runde).

Human Resource Beslutninger Capsim Tips Runde 7

 • Rekruttering av kostnader: $5,000.
 • Opplæring: 80 timer.
 • Forhandlet frem nye arbeids vilkår.,

Kort Oppsummering Capsim Tips Runde 8

Forskning og Utvikling (R&D) Vedtak Capsim Runde 8

 • Omplassert segmenter: tradisjonelle, high-end ytelse, størrelse og high-end (oppfunnet produktet).

Markedsføring Beslutninger Capsim Runde 8

 • Betalt for tilgjengelighet.
 • Betalt for bevissthet.

Produksjon Beslutninger Capsim Runde 8

 • Ikke mer automatisering og kapasitet kjøpt.

Finans Beslutninger Capsim Runde 8

 • Pensjonert aksjer.,
 • Pensjonert obligasjoner.
 • Fordringer med forfall til 90 dager (uendret fra forrige runde).
 • Leverandørgjeld dato til betaling 30 dager (uendret fra forrige runde).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *