Når voksne patienter, der rejser spørgsmål om deres statin,Prøv LIVALO som Din Gå Til 2nd Line Statin

Disse Vilkår for Anvendelse (“Vilkår”) blev sidst opdateret den 6 februar 2019.ko ka Pharmaceuticals America, Inc. (“Ko “a”) vedligeholder hjemmesiden placeret på LivaloHCP.com (“Site”) for at give information og uddannelse om LIVALO ((pitavastatin). Du accepterer at overholde de gældende vilkår på tidspunktet for hver sådan adgang eller anden brug., Du anerkender også, at Ko .a fra tid til anden kan ændre disse vilkår efter eget skøn og uden varsel til dig. Du bør gennemgå vilkårene hver gang du besøger eller bruger Siteebstedet. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, skal du ikke bruge Siteebstedet. Som brugt i disse vilkår inkluderer” vi ” Ko .a, hvert af dets datterselskaber og eventuelle tredjepartsleverandører, vi ansætter for at hjælpe med administrationen af Siteebstedet, indsamling, katalogisering og/eller analyse af data og/eller behandling eller håndtering af besøgende transaktioner.,

ingen personer under atten år (18 år) har tilladelse til at få adgang til eller bruge dette .ebsted. Brugeradgang til og brug af Siteebstedet er underlagt alle gældende love og bestemmelser. Brug af dette .ebsted er ugyldigt, hvor det er forbudt. Ved at bruge dette Siteebsted repræsenterer og garanterer du, at du er atten (18) år, og at du har ret, myndighed og kapacitet til at indgå denne Aftale og overholde betingelserne.

brug af Siteebstedet

Siteebstedet er kun til informativ og uddannelsesmæssig brug., Du må kun udskrive, do .nloade eller på anden måde gengive oplysningerne på theebstedet til personlig brug. Enhver kommerciel brug af oplysningerne på Siteebstedet er strengt forbudt. Ovennævnte licens omfatter ikke nogen form for videresalg eller kommerciel brug af Webstedet eller dets indhold; enhver afledt brug af Webstedet eller dets indhold; eller enhver brug af data-mining, robotter, eller lignende dataindsamlings værktøjer., Du må ikke indramme eller bruge indramningsteknikker til at vedlægge varemærker, logo eller andre proprietære oplysninger (herunder billeder, tekst, sidelayout eller form) af Ko .a eller vores datterselskaber uden vores forudgående udtrykkelige skriftlige samtykke.

Vi giver ingen garantier med hensyn til tilgængeligheden af Siteebstedet. Desuden forbeholder vi os ret til, efter eget skøn, at afbryde Siteebstedet. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige over for dig for en sådan afbrydelse eller ændring af Siteebstedet. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i disse vilkår, er forbeholdt os.,

du er ikke forpligtet til at bruge eller fortsætte med at bruge Siteebstedet og kan midlertidigt eller permanent ophøre med at bruge Kebstedet uden varsel til Ko .a. Enhver brug af Siteebstedet, eller nogen del heraf, i strid med ovenstående udgør en overtrædelse af disse vilkår og kan resultere i, blandt andet, opsigelse eller suspension af dine rettigheder til at bruge Siteebstedet eller nogen del heraf.

indhold

Ko .a vil gøre en rimelig indsats for at give oplysninger, der er rettidige og nøjagtige., Ko .a giver ingen garanti af nogen art vedrørende siteebstedet og/eller materialer, der leveres på siteebstedet, som alle leveres på en “som den er”, “som tilgængelig” basis. Kowa garanterer ikke for nøjagtigheden, fuldstændigheden, valuta eller pålideligheden af noget af indholdet eller oplysninger, der findes på webstedet og fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier, herunder stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-overtrædelse af ophavsrettigheder, og dem, der ved lov eller lovgivningen i øvrigt eller fra et handelsforløb eller handelsmæssig brug., Ko .a garanterer ikke, at siteebstedet, dets servere eller e-mail, der sendes fra det, er fri for vira eller andre skadelige komponenter.

hverken Ko .a eller dets tilknyttede selskaber fremsætter erklæringer, garantier eller garantier vedrørende (1) driften eller ydelsen af siteebstedet eller (2) internettet generelt.nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier, så ovenstående undtagelser gælder muligvis ikke for dig., Du kan også have andre rettigheder, der varierer fra jurisdiktion til jurisdiktion, og som muligvis ikke er begrænset af disse vilkår, forudsat at du dog accepterer og anerkender, at du i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, frafalder sådanne lovbestemte rettigheder med hensyn til underforståede garantier.,

Begrænsning af Ansvar

Kowa påtager sig intet ansvar, og der skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader på, eller virus, der kan inficere dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til, brug af eller browsing på hjemmesiden eller din downloading af materiale, data, tekst, billeder, video eller lyd fra dette website., Under ingen omstændigheder skal Kowa være ansvarlig for nogen skade, tab, erstatningskrav, skader eller nogen form for særlige, usædvanligt store, pønale skader, direkte, indirekte, tilfældige eller følgeskader af nogen art (herunder, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste eller tab af opsparing), uanset om det er baseret på kontrakt, tort, objektivt ansvar eller andet, som opstår ud af eller på nogen måde i forbindelse med enhver brug af webstedet eller indhold, der findes deri.

intellektuel ejendomsret

alt indhold på Siteebstedet er ophavsretligt beskyttet og / eller varemærkebeskyttet af Ko .a. Alt indhold tilhører Ko .a, medmindre andet er angivet., Alle varemærker tilhører Ko .a, medmindre andet er angivet. Vilkårene giver ingen licens til at ændre eller ændre indholdet på Siteebstedet, der ses, do .nloades eller på anden måde tilgås af dig. Du skal bevare alle meddelelser om ejendomsret, herunder meddelelser om ophavsret, indeholdt på ethvert materiale, der kan do .nloades. Du er alene ansvarlig for eventuelle skader som følge af enhver krænkelse af ophavsret, varemærke eller anden ejendomsret eller enhver skade som følge af din brug af Siteebstedet.,

medicinske oplysninger

Theebstedet kan indeholde oplysninger om sygdomme, lidelser eller andre medicinske tilstande såvel som farmaceutiske forbindelser, præparater eller produkter. Oplysningerne er beregnet til generel eller uddannelsesmæssig brug. Kontakt din læge for mere specifikke oplysninger om dit helbred.

privatliv

alle personlige oplysninger eller andre oplysninger om dig, som ko .a indsamler gennem eller i forbindelse med dette Siteebsted, er underlagt vores Privatlivspolitik., Den Ko .a Privacy Policy er indarbejdet i vilkårene i disse vilkår ved denne henvisning. Som angivet i disse vilkår er dette .ebsted designet til voksne i lovlig alder (18 år og derover). For spørgsmål om vores online privatlivspolitik for børn henvises til privatlivspolitikken.

tredjeparts Websebsteder og Links

Theebstedet kan fra tid til anden indeholde links til andre tredjeparts websebsteder. Disse links er kun til din bekvemmelighed. Ko .a har ingen kontrol over indholdet af disse sitesebsteder eller deres politikker., Du bør gennemgå vilkår og betingelser og privatlivspolitikker for hvert siteebsted, du besøger, når du forlader Siteebstedet. Du anerkender og accepterer, at Kowa ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig, hverken direkte eller indirekte, for eventuelle skader eller tab forårsaget af eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller tilliden til sådant indhold eller sådanne sites, der er tilgængelige på eller via sådanne sider eller ressourcer.,

ugyldigt hvor forbudt

selvom dette .ebsted kan tilgås fra hvor som helst i verden, er oplysningerne på dette .ebsted beregnet til at overholde love og bestemmelser i USA og dets territorier. Oplysningerne på Siteebstedet er til brug for beboere i USA og dets territorier. Alle tilbud på produkter eller tjenester indeholdt på dette .ebsted er ugyldige, hvor det er forbudt ved lov. Se specifikke tilbud for yderligere detaljer.,

Erstatning, og Slip

Ved at bruge dette Websted, accepterer du at skadesløsholde Kowa og dets partnere, funktionærer, medarbejdere og agenter og holde dem skadesløse fra alle krav og udgifter, herunder advokatsalærer, som følge af din brug af Webstedet., Ved at bruge Webstedet, du er hermed enige om at frigive Kowa og dets partnere, funktionærer, ansatte og agenter fra ethvert og alle krav, fordringer, forpligtelser, skader (faktiske eller følgeskader), omkostninger og udgifter af enhver art eller art, uanset om de er kendte eller ukendte, formodede eller upåagtede, offentliggøres eller ikke-frigivne, som du kan have på dem, der opstår ud af eller på nogen måde relateret til din brug af Webstedet.,

gældende lovgivning

denne Brugsaftale og din brug af dette Siteebsted er underlagt lovgivningen i USA og staten Alabama, uden hensyn til dens lovkonflikter. Enhver juridisk handling eller procedure relateret til dette .ebsted skal udelukkende indbringes i en føderal eller statslig domstol med kompetent jurisdiktion, der sidder i staten Alabama.

ændringer af vilkårene

Vi kan med jævne mellemrum ændre og supplere disse vilkår, og den meddelelse, der gives til dig, er opdateringen af disse vilkår., Du er ansvarlig for regelmæssigt at kontrollere disse vilkår for revisioner. Alle ændrede vilkår træder i kraft ved vores udstationering til Siteebstedet, og enhver brug af Siteebstedet, efter at sådanne revisioner er blevet offentliggjort, betyder dit samtykke og samtykke til de ændrede vilkår.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *