Hvad er spildevandsrensning?

spildevandsrensning er processen med at omdanne spildevand – vand, der ikke længere er nødvendigt eller ikke længere er egnet til brug – til lænsevand, der kan udledes tilbage i miljøet.

det kan være dannet af en række aktiviteter, herunder badning, vask, toilet og regnvand afstrømning.,

Kilde: Canva

Spildevand er fuld af forurenende stoffer, herunder bakterier, kemikalier og andre giftstoffer. Dens behandling sigter mod at reducere forurenende stoffer til acceptable niveauer for at gøre vandet sikkert for udledning tilbage i miljøet.

når det er sagt, Hvad er spildevandsrensning, og hvordan virker det? Godt, det er, hvad vi vil lære i løbet af de næste par sektioner.,

Typer af renseanlæg

Der er to renseanlæg nemlig kemisk eller fysisk behandling, planter og biologiske rensningsanlæg.

biologiske affaldsbehandlingsanlæg bruger biologisk stof og bakterier til at nedbryde affaldsmateriale. Alternativt anvender fysiske affaldsbehandlingsanlæg kemiske reaktioner såvel som fysiske processer til behandling af spildevand.,mens biologiske behandlingssystemer er ideelle til behandling af spildevand fra husholdninger og forretningslokaler, bruges fysiske spildevandsrensningsanlæg mest til at behandle spildevand fra industrier, fabrikker og fremstillingsvirksomheder.

Bemærk, at industriaffald her er et spørgsmål om alvorlig bekymring, da det meste af spildevandet fra industrier indeholder kemikalier og andre toksiner, der stort set kan skade miljøet.,

ifølgeikikipedia,

“spildevandsrensning er en proces, der bruges til at fjerne forurenende stoffer fra spildevand eller spildevand og omdanne det til et spildevand, der kan returneres til vandcyklussen med minimal påvirkning af miljøet eller direkte genbruges. Sidstnævnte kaldes vandgenvinding, fordi renset spildevand kan bruges til andre formål. Behandlingsprocessen finder sted i et rensningsanlæg (WTPTP), ofte omtalt som en vandressource Recovery Facility (Waterrrf) eller et rensningsanlæg (STP)., Forurenende stoffer i kommunalt spildevand (husholdninger og små industrier) fjernes eller nedbrydes.”

trin for trin Spildevandsrensningsproces

følgende er en trinvis proces for, hvordan spildevand behandles:

Spildevandsopsamling

Dette er det første trin i spildevandsrensningsprocessen. Indsamlingssystemer indføres af den kommunale administration, husejere såvel som virksomhedsejere for at sikre, at alt spildevand opsamles og ledes til et centralt punkt.,

Bemærk, at spildevandet, der opsamles her, primært er det vand, der bruges i vores daglige aktiviteter som køkkenredskaber, badning, vaskeri og meget mere.

dette vand opsamles og ledes derefter til et rensningsanlæg ved hjælp af underjordiske dræningssystemer eller af e .hauster-spor, der ejes og drives af forretningsfolk.

transport af spildevand bør dog ske under hygiejniske forhold. Rørene eller sporene skal være lækagesikre, og de mennesker, der tilbyder de udmattende tjenester, skal bære beskyttelsesbeklædning.,

da det mindste problem i e .hauster-banen kan påvirke den samlede behandlingsproces, tager virksomheder, der bemander processen, ekstra omhu for at forhindre uheld.

lugtkontrol

på behandlingsanlægget er lugtkontrol mildt sagt vigtig. Spildevand indeholder mange beskidte stoffer, der forårsager en dårlig lugt over tid. For at sikre, at de omkringliggende områder er fri for den dårlige lugt, indledes lugtbehandlingsprocesser på behandlingsanlægget.

alle lugtkilder er indeholdt og behandlet ved hjælp af kemikalier for at neutralisere de dårlige lugtproducerende elementer., Det er den første renseanlæg proces, og det er meget vigtigt.

Screening

Dette er det næste trin i spildevandsrensningsprocessen. Screening involverer fjernelse af store genstande for eksempel bleer, bomuldsknopper, plast, bleer, klude, sanitetsartikler, bleer, ansigtsservietter, ødelagte flasker eller flaskeplader, der på en eller anden måde kan beskadige udstyret.

manglende overholdelse af dette trin resulterer i konstante maskine-og udstyrsproblemer. Specielt designet udstyr bruges til at slippe af med grus, der normalt vaskes ned i kloakledningerne med regnvand., Det faste affald, der fjernes fra spildevandet, transporteres derefter og bortskaffes på deponeringsanlæg.

primær behandling

denne proces indebærer adskillelse af makrobiotisk fast stof fra spildevandet. Primær behandling udføres ved at hælde spildevandet i store tanke, så det faste stof kan slå sig ned på overfladen af tanke.

slammet, det faste affald, der ligger ved overfladen af tanke, fjernes af store skrabere og skubbes til midten af de cylindriske tanke og pumpes senere ud af tanke til videre behandling., Det resterende vand pumpes derefter til sekundær behandling.

sekundær behandling

også kendt som den aktiverede slamproces involverer det sekundære behandlingsstadium tilsætning af frøslam til spildevandet for at sikre, at det nedbrydes yderligere. Luft pumpes først ind i enorme luftningstanke, der blander spildevandet med frøslammet, som dybest set er en lille mængde slam, der brænder væksten af bakterier, der bruger ilt og væksten af andre små mikroorganismer, der forbruger det resterende organiske stof.,

denne proces fører til produktion af store partikler, der sætter sig ned i bunden af de store tanke. Spildevandet passerer gennem de store tanke i en periode på 3-6 timer.

Kilde: Canva

Bio-faste stoffer håndtering

fast stof, der lægger sig ud efter den primære og sekundære behandling faser er rettet til rådnetanke. Kogerne opvarmes ved stuetemperatur. Det faste affald behandles derefter i en måned, hvor de gennemgår anaerob fordøjelse.,

under denne proces produceres metangasser, og der er en dannelse af næringsrige bio-faste stoffer, der genanvendes og afvandes i lokale virksomheder.

den dannede metangas bruges normalt som energikilde på behandlingsanlæggene. Det kan bruges til at producere elektricitet i motorer eller til blot at køre planteudstyr. Denne gas kan også bruges i kedler til at generere varme til rådnetanke.

tertiær behandling

dette trin svarer til det, der anvendes af drikkevandsrensningsanlæg, der renser råvand til drikkevandsformål., Det tertiære behandlingsstadium har evnen til at fjerne op til 99 procent af urenhederne fra spildevandet. Dette producerer spildevand, der er tæt på drikkevandskvaliteten. Desværre har denne proces en tendens til at være lidt dyr, da den kræver specielt udstyr, veluddannede og højtuddannede udstyrsoperatører, kemikalier og stabil energiforsyning. Alle disse er ikke let tilgængelige.

desinfektion

efter det primære behandlingsstadium og den sekundære behandlingsproces er der stadig nogle sygdomme, der forårsager organismer i det resterende behandlede spildevand.,

for at eliminere dem skal spildevandet desinficeres i mindst 20-25 minutter i tanke, der indeholder en blanding af chlor og natriumhypochlorit. T

han desinfektionsproces er en integreret del af behandlingsprocessen, fordi den beskytter dyrenes sundhed og de lokale folk, der senere bruger vandet til andre formål.

spildevandet (renset spildevand) frigives senere til miljøet gennem de lokale vandveje. Dette vand kan nu bruges i industrier, til kunstvanding og til at opfylde en række andre formål som at vaske og vaske tøj.,

slambehandling

slammet, der produceres og opsamles under de primære og sekundære behandlingsprocesser, kræver koncentration og fortykkelse for at muliggøre yderligere behandling. Den sættes i fortykkelsestanke, der gør det muligt at slå sig ned og senere adskilles fra vandet.

denne proces kan tage op til 24 timer. Det resterende vand opsamles og sendes tilbage til de store beluftningstanke til videre behandling. Slammet behandles derefter og sendes tilbage til miljøet og kan bruges til landbrugsbrug.,

fordelene ved spildevandsrensning

spildevandsrensning har en række fordele. For eksempel sikrer spildevandsrensning, at miljøet holdes rent, der er ingen vandforurening.

du ved sikkert på dette tidspunkt, hvor vigtigt det er at forhindre vandforurening. Det forårsager trods alt utallige lidelser hos både mennesker og dyr. I værste tilfælde kan det endda føre til død. Behandling af spildevand minimerer vandforurening, hvilket holder os sikre og sunde.,

Vi roser også denne proces, fordi den genialt gør brug af den vigtigste naturressource; vand. Efter behandlingen kan vandet bruges til kølemaskiner i fabrikker og industrier. Det vil minimere behovet for at bruge ferskvand og derved på en måde spare vand.behandling af spildevand forhindrer også udbrud af vandbårne sygdomme, og vigtigst af alt sikrer det, at der er tilstrækkeligt vand til andre formål som kunstvanding. Derfor er det ekstremt vigtigt at opmuntre denne proces og gøre den til en del af vores daglige liv.,

endelig skal man bemærke, at spildevand kun er en kompleks kombination af flere specielle kemikalier, næringsstoffer og vigtigst af alt metalpartikler.genvinding af især metalpartiklerne kan effektivt imødekomme Fællesskabets behov for nyttige naturressourcer.

forskere anvender konstant nye metoder til at forbedre ressourcegenvindingsprocessen fra spildevand, og takket være dem kan vi nu bruge renset spildevand til forskellige formål.,

konklusion

Sammenfattende er spildevandsrensningsprocessen en af de vigtigste miljøbevarelsesprocesser, der bør fremmes over hele verden. De fleste spildevandsrensningsanlæg behandler spildevand fra hjem og forretningssteder.

industrianlæg, raffinaderier og produktionsanlæg spildevand er normalt behandles på onsite faciliteter. Disse faciliteter er designet til at sikre, at spildevandet behandles, før det kan frigives til det lokale miljø.

noget af vandet bruges til afkøling af maskinerne i planterne og behandles igen., De forsøger at sikre, at intet går tabt. Det er ulovligt at bortskaffe ubehandlet spildevand i floder, søer, oceaner, eller i miljøet, og hvis det findes skyldigt, kan man retsforfølges.

uanset hvad, da spildevand er et spørgsmål om alvorlig bekymring, bør behandling af det opmuntres igen og igen. Dette vil ikke kun hjælpe med at spare vand og dermed bane vejen for et sundt og bæredygtigt miljø, men det vil også forhindre vandbårne farer, der sætter millioner af menneskeliv på spil.,

spildevandsrensning

spildevandssystemer

Behandling af Spildevand vandforbrug

Hvordan Spildevandsanlæg, der Virker!

  • Forfatter
  • Seneste Indlæg
En ægte miljøforkæmper af hjerte ❤️. Grundlagt spare energi fremtid med den eneste motto at give nyttige oplysninger relateret til vores hurtigt nedbrydende miljø., Medmindre du tror på Elon Musk er tanken om at gøre Mars, som en anden beboelig planet, skal du huske, at der virkelig er nogen “Planet B” i hele dette univers.

Seneste indlæg af Rinkesh (se alle)
  • Hvorfor Folk Er ved at Installere Hjem Solenergi Systemer? – 30. januar 2021
  • Hvornår skal du installere solbatterier? – 30. januar 2021
  • er oppustelige puljer genanvendelige?, (Og 5 Måder at Genbruge) – 30 januar 2021

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *