Hvad betyder “Stol på Herren af hele dit hjerte” i Ordsprogene 3:5?

“Stol på Herren af hele dit hjerte” – betydningen af Ordsprogene 3:5

Ordsprogene 3:5 er et af de mest kendte vers i Bibelen. “Stol på Herren af hele dit hjerte og læn dig ikke på din egen forståelse.”Alligevel synes der at være et indlysende spørgsmål for læseren. Hvad betyder det at stole på Herren “af hele dit hjerte”?

“Stol på Herren…”

lad os se på nogle af de terminologier, der bruges i Ordsprogene 3:5. Ordet “tillid” her indebærer tillid eller sikkerhed., Det er et begreb, der er forbundet med fasthed eller noget, der er solidt eller sikkert, ifølge den hebraisk-græske Studiebibel. Enkelt sagt, Vi kan sætte vores tillid eller sikkerhed i Herren, fordi vi ved, at han kan stole på. Det er netop derfor Hebræerbrevet 11: 1 siger, at tillid, eller vores tro på Gud har ” substans.”

Vi får det. Vor Gud er virkelig-og han er helt sikkert almægtig, og han er absolut kærlig. Vi kan stole på ham. Han har substans. Hans ord og løfter er sikre. Vi kan og sætter vores lid til ham.,

“…med hele dit hjerte…”

ordet “hjerte” i Ordsprogene 3:5 er et gammelt engelsk koncept, der blev brugt til at henvise til det herskende centrum for hele personen. Hjertet blev set som centrum for en persons vilje, sind og følelser. Det betyder ikke det fysiske, livsopretholdende organ, der fordeler blodstrømmen gennem hele kroppen. Når Bibelen bruger dette udtryk” hjerte”, angiver det normalt livets kontrolcenter.

det bringer os til ordet “alle.”En gammel Klich fits passer til dette vers,” betyder alt alt; og det er alt ” alt ” betyder.,”Ideen om at stole på Herren “af hele vores hjerte” tilføjer nogle kvantitative detaljer til vores tro.

når nogen bruger udtrykket “med hele dit hjerte” betyder det, at der ikke er mere plads til nogen eller noget andet. I årevis har nogle Kristi disciple opfordret andre til at blive ” udsolgt for Kristus.”Hvad der forstås af denne sætning var, hvis nogen var udsolgt i deres tro på Kristus, ville der ikke være mere plads til at elske eller stole på nogen eller noget andet.

det er fokus i udsagnet, “tillid til Herren af hele dit hjerte.,”Det betyder, at vi har sat vores tro og tillid alene på Herren og Frelseren Jesus Kristus. Vi har givet ham hans retmæssige krav på tronen i vores liv, og der er ikke plads til nogen eller noget andet at have dette sted i vores liv.

“…og læn dig ikke på din egen forståelse.”

den sidste halvdel af Ordsprogene 3:5, (“og læne ikke på din egen forståelse”) hjælper os med at forstå de reelle konsekvenser af ordet “alle.”Hvis vi giver Herren fuldstændig befaling over vores liv, så vil vi ikke stole på eller stole på vores” egen forståelse.,”Vi vil stole på ham for alt og ikke prøve at finde ud af tingene eller få tingene til at fungere på egen hånd.

Hvad det Nye Testamente Siger om at Stole på Herren

læg Mærke til hvad Bibelen siger i Romerbrevet 10:9, “hvis du bekender med din mund at Jesus som Herre og tror i dit hjerte, at Gud oprejste Ham fra de døde, vil du blive frelst.”(NASB) læserne af denne teologisk vigtige bog blev opfordret til at tilstå ” Jesus som Herre.”De skulle give ham absolut kontrol over deres liv. De erkendte, at Jesus virkelig er Herre – med magt og myndighed til at være ansvarlig., De gav deres liv og deres hjerter helt til ham.

Den næste sætning i dette vers gør det klart. Læserne blev instrueret til at ” tro på dit hjerte.”Deres svar var at være en fuldstændig og fuld tro eller tillid til Jesus som Herre ved at tro eller stole på evangeliets budskab om gode nyheder om, at han var den opstandne Kristus. (Se 1 Korinther 15: 1-4.) Resultatet af denne beslutning er, at de ville blive “frelst.,”Men det er meget mere end en flugt fra helvede, det er et liv for at lade Kristus være herre over vores liv og stole på ham med alt, hvad vi har. Det er at leve et liv udsolgt til ham.

Hvad er praktiske måder at stole på Herren af hele dit hjerte?

Her er nogle praktiske handlingstrin for folk at lære, hvad det betyder at stole på Herren med alle deres hjerter.

1. Sæt din tro og tillid til Herren Jesus Kristus som din egen personlige frelser.

det første skridt mod at stole på Herren med alle vores hjerter er at acceptere hans Gratis Gave af evigt liv., Jesus Kristus betalte den ultimative pris for vores synder. Prisen var Kristi udgydte blod på korset for os. (Se 1 Peter 1: 18-19.)

Dette er, hvad Kristus fortalte den religiøse leder i det velkendte vers, John 3:16, “for Gud elskede verden så, at han gav sin enbårne Søn, at enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.”Det engelske ord “tror” her betyder at sætte vores fulde tillid til ham. Vi kan stole på Herren af hele vores hjerte, fordi han er den eneste, der kan give evigt liv.

2., Lev et liv i overgivelse til Kristus som Herren og mester i dit liv.

den største hindring for at stole på Herren med alle vores hjerter vil sandsynligvis være ønsket om at leve for os selv i stedet for Herren. Romerne 12:1-2 kan hjælpe os med at forstå, hvorfor denne overgivelse til Kristus er så vigtigt:

“Derfor opfordrer jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, som er acceptabel for Gud, hvilket er din åndelige tjeneste for tilbedelse., Og ikke være lig med denne verden, men blive forvandlet ved fornyelse af dit sind, så du kan bevise, hvad Guds vilje er, det, der er godt og acceptabelt og perfekt.”

det er bydende nødvendigt for alle troende at være “levende ofre”, sætte os selv på offeralteret og lade Kristus være på tronen i vores liv som Herre. Hvis vi vil stole på Herren af hele vores hjerte, vil vi give os helt og uforbeholdent til ham.

3. Hold dig tæt på Herren og lad ham fortsætte med at opbygge din tro på ham.,

Romerne 10: 17 fortæller os den virkelige kilde til vores evne til at stole på Herren af hele vores hjerter, “så tro kommer fra at høre og høre ved Kristi ord.”Gud selv er kilden til denne tillid, og han giver den gennem sit ord. Hvis vi ønsker at stole på ham af hele vores hjerte, vil vi forpligte os til at studere hans ord og følge hans retning. (Se Jakob 1: 22.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *